– Elintarvikeketjun mihin tahansa osaan tehtävällä kyberiskulla voitaisiin lamauttaa koko yhteiskunta helposti, Peter Östman varoittaa

23.9.2021 klo 14:07 Eduskunta Samuli Rissanen

Maatiloilla tietoturvan haasteina ovat tietojärjestelmien monimuotoisuus, huoltamisen kankeus, kiire ja osaaminen. Kansanedustaja Peter Östman on jättänyt aiheesta hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen.

–  Kyberturvallisuutta on vahvistettava kuormittamatta viljelijöitä enempää, eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Peter Östman sanoo.

Pitkälle automatisoidut järjestelmät ohjaavat muun muassa sika- ja siipikarjankasvatuksessa tuotannon koko elinkaarta ruokinnasta ympäristön tilaan.

Järjestelmät on yleensä kytketty tietoverkkoon, jonka avulla eläinten hyvinvoinnin jatkuva seuraaminen ja ylläpito ovat mahdollisia.

– Varautuminen näihin uhkiin tulee nähdä korvaamattomana osana kokonaisturvallisuutta

Tehokkuudessa on aina myös kääntöpuolensa. Elintarvikeketjun mihin tahansa osaan tehtävällä kyberiskulla voitaisiin lamauttaa koko yhteiskunta helposti. Riskinä ovat myös inhimilliset virheet, varaosien saatavuus sekä kyberrikollisuus.

– Varautuminen näihin uhkiin tulee nähdä korvaamattomana osana kokonaisturvallisuutta, Östman sanoo.

Hän muistuttaa, että jokapäiväinen ruoka ja oletus sen häiriöttömän saannin jatkumisesta on olennainen osa kansalaisten perusturvallisuutta ja elämän perusedellytys.

Viime aikoina on vihdoin alettu kiinnittää huomiota ruokajärjestelmämme monimutkaisiin riippuvuuksiin kriittisestä infrastruktuurista, kuten sähkö- ja tietoliikenneverkoista sekä toimivasta kansallisesta ja kansainvälisestä logistiikasta. Digitalisaatio ja automatisaatio etenee kaikissa ruokaketjun vaiheissa tuotannosta jakeluun.

Maatiloilla tietoturvan haasteina ovat tietojärjestelmien monimuotoisuus, huoltamisen kankeus, kiire ja osaaminen. Erilaisia järjestelmiä on paljon, eikä kokonaisuus ole usein kenenkään hallussa.

Maanviljelijät ovat erittäin kuormitettuja, eikä viljelijöillä ole useinkaan voimavaroja huolehtia esimerkiksi tietoturvasta riittävän hyvin tai pohtia erilaisten automaatiojärjestelmien ja maatilan verkkojen haavoittuvuuksia tai laitteiden ohjelmistopäivityksiä.

Östmanin lisäksi kirjallisen kysymyksen on allekirjoittanut kolme muutakin kristillisdemokraattien kansanedustajaa.

Ylös