– Miten kunnat selviävät syksyn rahapulastaan, Sari Essayah kysyy

29.9.2021 klo 16:38 Eduskunta Samuli Rissanen

KD:n puheenjohtaja Sari Essayah on kiinnittänyt huomiota budjettikeskustelussa opetustoimeen, liikuntaan ja toisaalta tiestön kunnossapitoon.

Kristiillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah muistuttaa, että tulevaisuusinvestointirahoja käytettiin ammatillisen koulutuksen opettajien palkkaamiseen, mutta jatko on hämärän peitossa.

– Sivistys‑ ja tiedejaostossa nostimme esille, että miten käy siinä vaiheessa, kun nämä tulevaisuusinvestointirahat loppuvat.

– Että ilmeisesti kannatatte sitten määräaikaisten työsuhteitten solmimista, kun kehotatte siihen, että hallituksen rahojen loppuminen voisi olla peruste sitten siihen, että tehdään määräaikaisia työsopimuksia. Kuulostaa erikoiselta, etenkin teidän puolueenne näkökulmasta esitettynä, Essayah kritisoi.

Hän nosti esiin myös ajankohtaisen rahapulan kunnissa: Kunnat ovat huomanneet, että oppivelvollisuusiän pidentäminen ei suinkaan ole ollut valtion kompensoimaa, vaan kunnille on tulossa iso lasku.

– Miten kunnat selviävät tästä tämänhetkisestä rahapulasta, Essayah kysyi.

– Olisi todella tärkeää, että Viitostie saataisiin vihdoin pääväylien arvoiseen kuntoon

Erityisesti Essayah kertoo toivovansa, että voitaisiin löytää joku tilapäinen apu liikuntabudjettien leikkaantumiseen. Budjetti on tältä osin pienin kymmeneen vuoteen.

Liikenne 12 ‑suunnitelmaan Essayah pitää hyvänä pohja, mutta siihen täytyy sitoutua yli hallituskausien niin, että resursointi aina riittää.

– Yhdyn huoleen alempiasteisesta tieverkosta ja tiedän Itä-Suomen teitä ajellessa, että siellä on todella kehnossa kunnossa oleva tiestö.

Kysymys on Essayah’n mukaan kuitenkin kansantalouden kannalta äärimmäisen tärkeästä kuljetusreiteistä. Tiellä on paljon elintarvikekuljetuksia, puukuormia ja muita raskaita kuljetuksia.

– Kun ajattelen esimerkiksi oman kotikuntani Lapinlahden läpi menevää Viitostietä, niin voin sanoa, että Suomen vientiteollisuuden tärkeimpiä tuotteita menee koko ajan niillä raiteilla, Ponssen isot koneet ja Normetin tuotteet ja sahatavarateollisuuden tuotteita.

– Olisi todella tärkeää, että Viitostie saataisiin vihdoin pääväylien arvoiseen kuntoon, ja  tässä yhteydessä haluan myöskin itäradasta muistuttaa, Essayah vetosi.

Ylös