”Lapsella on aina oikeus tietää alkuperänsä” – Antero Laukkanen kommentoi uutta vanhemmuuslakia

12.10.2021 klo 16:08 Eduskunta Samuli Rissanen

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vanhemmuuslaki sekä muutettavaksi hedelmöityshoidosta annettua lakia.

Esityksellä hallitus yhdistää isyyslain ja äitiyslain. Lailla pyritään saattamaan kaksi erillislakia yhteisen ja yhdenvertaisen sääntelyn piiriin. Lisäksi säädetään, että lapsilla voi olla kaksi äitiä tai kaksi isää.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkasen mukaan kristillinen avioliittokäsitys, ihmiskäsitys ja maailmankuva lähtee siitä, että lapsella tulee olla lähtökohtaisesti isä ja äiti.

– Se on lapselle se paras mahdollinen paikka kasvaa ja kehittyä kokonaiseksi.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi luovuttavaksi säännöksestä, jonka mukaan vanhemmuuden voi vahvistaa aikaisintaan 30 päivän kuluttua lapsen syntymästä, jos lapsi on tunnustettu ennen lapsen syntymää. Tätä perustellaan lapsen edulla.

Sekavaksi jää se, mikä lopulta on lapsen etu.

Laukkanen muistutti, että viime kaudella äitiyslakia säädettäessä 30 vuorokauden varoaikaa perusteltiin myös lapsen edulla. Sekavaksi jää se, mikä lopulta on lapsen etu.

– Toivon, että tästäkin asiasta valiokunta sitten käy hyvää keskustelua, niin kuin se aina käy.

Hedelmöityshoidosta annettua lakia ehdotetaan puolestaan muutettavaksi siten, että naispareille annetaan mahdollisuus valita hedelmöityshoitojen yhteydessä alkion muodostamiseen myös sellaisia siittiöitä, joiden luovuttaja on suostunut isyyden vahvistamiseen.

Siittiöiden valinnasta riippuu, vahvistetaanko naisparille syntyvän lapsen toiseksi vanhemmaksi siittiöt luovuttanut isä vai toinen äiti.

Viime kaudella säädetyssä äitiyslaissa naisparin hedelmöityshoidolla saama lapsi saa tietää oikean biologisen isänsä vasta täytettyään 18 vuotta.

– Tämä korjaantuu tässä nyt. Se on hyvä asia, Laukkanen totesi.

Lakivaliokunta totesi omassa mietinnössään, että isyyslain ja äitiyslain yhdistämistä vanhemmuuslaiksi tulisi harkita, kun on saatu riittävästi tietoa näiden lakien vaikutuksesta. Laukkanen ihmettelikin, että kun äitiyslaki on ollut voimassa vasta kaksi vuotta, niin nyt tuodaan jo uusi esitys vanhemmuuslaiksi.

– Se ei ihan vastaa sitä lakivaliokunnan tekstiä ja henkeä. Lähtökohta kuitenkin pitäisi olla se, että kun puhutaan lapsen edusta, niin hän aina saa tietää, kuka hänen biologinen isänsä on.

Laukkanen toivoi, että kun vanhemmuuslakia käsitellään, niin otetaan huomioon kaikki lapsen oikeuksiin liittyvät sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut, joissa lapsella on aina oikeus tuntea alkuperänsä.

Laukkanen kiitti myös oikeusministeri Henrikssonia siitä, että laissa edelleen tunnistetaan, että lapsella voi olla isä ja äiti.

– Näitä käsitteitä ei laissa haluta häivyttää, vaan ne jäävät tässä kirkkaasti olemaan läsnä.

Ylös