– Miten hallitus aikoo estää viljelymaan ja metsien valumisen ulkomaisten sijoittajien käsiin, Peter Östman kysyy

14.10.2021 klo 17:14 Eduskunta Samuli Rissanen

Peter Östman kysyi ulkomaisten maakauppojen vaikutuksesta suomalaisten turvallisuuteen ja ruokaturvaan. Hän kysyi myös, miten Suomi aikoo torpata EU-komission järjettömän taksonomiaesityksen.

Östman nosti esiin eduskunnan kyselytunnilla venäläisen liikemiehen hiljattain suorittamat laajat  maahankinnat Saimaan kanavan varrelta, kyproslaisen passin turvin.

Viime vuonna voimaan tullut laki mahdollistaa puolustuksellisesti tärkeiden tonttien hankinnan rajoittamisen muilta kuin EU-kansalaisilta, mutta laki on Östmanin mukaan selvästi puutteellinen.

– Globaali kilpailu viljelykelpoisesta maasta ja metsistä on myös käynnissä ja tulee voimistumaan, myös ilmastonmuutoksen myötä, hän sanoi.

Östman muistuttaa, että biljoonatolkulla löysää rahaa etsii sijoituskohteita. Kiinan valtio omistaa jo ison määrän kiinteistöjä esimerkiksi Vantaalla ja Bill Gates on Yhdysvaltojen suurin maatalousmaan omistaja.

Kehitys on hänen mukaansa huolestuttava.

– Miten hallitus aikoo estää tärkeimmän kansallisomaisuutemme, viljelymaan ja metsien valumisen ulkomaisten sijoittajien käsiin, Östman kysyi.

Aikooko hallitus yhdessä Ruotsin kanssa torpata komission järjettömän taksonomiaesityksen

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän mukaan kysymyksessä ollaan yhteiskunnan perusasioiden äärellä, kun puhutaan turvallisuudesta ja huoltovarmuudesta.

– Molemmat ovat yhtä tärkeitä ja teemme kaikkemme sen eteen, että mikään ulkopuolinen taho ei tule vaikuttamaan turvallisuuteen tai ruokaturvaan.

– Tässä tehdään yhteistyötä monen eri ministeriön, oikeusministeriön, puolustus- ja sisäministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön kesken. Meillä on varsin tuore lainsäädäntö viime kaudelta ja olemme alttiita tekemään tarpeen mukaan muutoksia, Leppä sanoi.

Östman muistutti myös, että suomalaiset ovat länsimaisessa vertailussa pääomaköyhiä. Sukupolvien ajan metsäomaisuus on ollut tärkeä osa suomalaisten perheiden varallisuutta. Tämän mallin varassa on rakennettu menestyvä metsäklusteri.

Esityksessä EU:n kestävän rahoituksen taksonomiaksi yli 13 hehtaarin metsätiloilta tultaisiin vaatimaan raportti tilan ilmastovaikutuksista. Näköpiirissä on muitakin sääntelyjä, joita valmistellessa ei ole lainkaan ajateltu pohjoismaista metsän rakennetta ja omistamisen mallia.

– Kysyn, aikooko hallitus yhdessä Ruotsin kanssa torpata komission järjettömän taksonomiaesityksen, Östman tiedusteli.

Lepän mukaan taksonomian käsittely on vielä kesken ja siinä Suomi tekee tiivistä yhteistyötä muiden metsäisten maiden kanssa ja erityisesti siitä näkökulmasta, mitä komission esitys merkitsee pohjoiselle havumetsävyöhykkeelle.

– Meidän puuvaramme metsissä ovat kaksinkertaistuneet elinaikanamme. Olemme siis kestävällä tavalla huolehtineet tästä.

– Teemme työtä, että suomalainen malli tulisi käytöön muuallakin Euroopassa eikä niin, että meille tuotaisiin sopimattomia malleja, Leppä muistutti.

Ylös