Sari Tanus KD-kyselytunnilla Facebookissa: ”Auttaisi hoitajapulaa, jos eläköitynyt hoitoalan ammattilainen jatkaisi osa-aikaisesti”

15.10.2021 klo 15:06 Politiikka Kristiina Kunnas

Tamperelainen erikoislääkäri-kansanedustaja Sari Tanus on ehdolla Pirkanmaan aluevaaleissa. Hän kannustaa ehdokkaaksi näihin jokaisen vaaleihin, joiden tuloksena tehdään päätöksiä meidän jokaisen elämän eri vaiheita koskettavista asioista.

– Tulevat aluevaalit ovat todella tärkeät, sillä aluevaltuustoissa luodaan raamit ja askelmerkit kullakin hyvinvointialueella. Kannustankin ihmisiä lähtemään ehdolle näihin vaaleihin, sillä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut koskettavat meitä jokaista elämämme eri vaiheissa, kansanedustaja ja Tampereen kaupunginvaltuutettu Sari Tanus toteaa.

– Kristillisdemokraatit panostavat siihen, että tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen päästään oikea-aikaisesti. Myös sitä tavoittelemme, että hoitopolut olisivat selkeät ja joustavat.

– Olemme nostaneet esiin tiedolla johtamista, että organisoiminen ja järjestäminen tehtäisiin euroissa lasketusti tehokkaasti.

Tanus listaa KD:lle tärkeimmiksi myös varhaisen tuen tärkeyden niin lapsiperheissä kuin mielenterveyden ongelmissakin.

– Mielenterveysongelmat ovat iso haaste Suomessa nykyään. Myös koulutukseen pitäisi satsata riittävästi.

– Meillä on paljon työelämästä poissiirtyneitä ammattilaisia. Vetoan miettimään, jos vielä antaisi vaikka osa-aikaisen panoksen tärkeään työhön.

Meillä on paljon työelämästä poissiirtyneitä ammattilaisia. Vetoan miettimään, jos vielä antaisi vaikka osa-aikaisen panoksen tärkeään työhön.

– Jos voisi vaikka muutaman päivän viikossa ja jonkin verran tehdä töitä vielä eläköidyttyään, se auttaisi hoitajapulaa paljon.

– Esimerkiksi Pirkanmaalla meiltä puuttuu 35 psykiatria. Se on järkyttävän suuri määrä, Tanus pohtii.

Ennalta ehkäiseminen voisi säästää erikoissairaanhoidosta ison siivun.

– Jos riittävän varhaisessa vaiheessa puututaan, se tuo kyllä säästöjä. Perusterveydenhuollossa pitäisi olla riittävät resurssit.

– Ennaltaehkäisevään työhön toivoisin kuntiin jäävän tarpeeksi panostusta, Tanus sanoo.

Hän tarttuu KD-kyselytuntilähetyksessä myös harvaan asuttujen alueiden teiden kuntoon ja tietoliikennejärjestelyjen sujumiseen.

– Maaseudun elävänä pitämisessä on asumisen, liikkumisen ja työskentelyn oltava mahdollista.

Ruuantuottajien ja viljelijöiden ahdinko on Kristillisdemokraattien huolen kohteena.

– Viljelijät ja tuottajat ovat vuosien ajan olleet valtavan tiukilla. On huolehdittava heidän hyvinvoinnistaan, jaksamisestaan ja riittävästä tuesta. Maaseutu autioituu, jos viljelijät lopettavat ja muuttavat pois. Tällöin tilanne on paljon vakavampi.

Tanus muistuttaa, että sote-uudistuksen tarkoitus oli hillitä kustannuksia. Nyt suunnitellulla mallilla näyttävät kustannukset kuitenkin nousevan.

– Kristillisdemokraatit ei kannata hallituksen kaavailemaa maakuntaveroa. Uusi vero ei ole hyvä väylä edetä. Kenenkään verotus ei saisi kiristyä.

– Kunnon kannustimet siihen, että säästöjä syntyisi, ovat uudesta mallista puuttuneet. Isoja puutteita mallissa on, Tanus toteaa.

KD-Livet Facebookissa katsottavissa jälkikäteen

Pirkanmaan KD-kansanedustaja Sari Tanus vastasi kysymyksiin puoluesihteeri Asmo Maanselän isännöimässä suorassa lähetyksessä. KD-Live-kyselytunti lähetetään joka toinen torstai puolueen Facebook-sivulla. Ne voi katsella jälkikäteen. Sari Tanuksen vierailu on katsottavissa täältä

Ylös