”Auttaisimme ihmisiä lähtömaissa ja pakolaisleireillä sekä kehitysyhteistyön ja kiintiöpakolaisjärjestelmän välityksellä” – Sari Essayah tiivistää KD:n maahanmuuttopolitiikan kulmakivet

20.10.2021 klo 19:22 Eduskunta Samuli Rissanen

– Kristillisdemokraattien maahanmuuttopoliittinen linja on ollut vastuullinen ja looginen koko ajan, puolueen puheenjohtaja Sari Essayah sanoo.

KD ei ollut mukana perussuomalaisten välikysymyksessä, koska puolueiden linjaukset eroavat liikaa toisistaan.

Essayah korostaa, että KD:n maahanmuuttopoliittinen linja on se, että kehitysavun turvin autetaan ihmisiä paikan päällä, pakolaisleireillä ja toisaalta kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta.

– Emme ole leikkaamassa kehitysavusta, niin kuin perussuomalaiset ovat

– Emme ole leikkaamassa kehitysavusta, niin kuin perussuomalaiset ovat, mutta toisaalta me emme myöskään halua olla rohkaisemassa perusteettomaan turvapaikan hakemiseen ja myöskään siitä seuraaviin ongelmiin. Niihin suhtaudumme ehdottomasti kriittisesti ja niitä ongelmia haluamme olla pienentämässä, Essayah totesi asiaa koskevassa välikysymyskeskustelussa.

Kristillisdemokraatit halauvat kohdentaa apua pakolaisstatuksen omaaville kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. Essayah muistuttaa, että heikoimmassa asemassa oleviin kuuluvat myös esimerkiksi muslimimaiden vähemmistökristityt, jotka ovat lähes kaikissa maissa olleet vainon kohteena.

Essayah pitää niin ikään kristityksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden tilannetta huolestuttava.

– Maahanmuuttovirastossa suoritettavan niin sanotun uskonnon ja vakaumuksen aitouden arvioinnin tulisi kunnioittaa ihmisoikeuksia eikä lähettää kuolemanvaaraan lähtömaassaan tai Suomessa turvapaikkaprosessin aikana uskontoaan vaihtaneita ihmisiä, hän sanoo.

Maahanmuuton pitää olla hallittua ja kontrolloitua: Suomeen ei saa muodostua oikeusjärjestyksen vastaista rinnakkaisyhteiskuntaa, jossa esimerkiksi naisten ja tyttöjen tasa-arvo ja turvallisuus mitätöidään.

– Turvapaikanhakuprosessia pitää tehostaa ja kielteiset turvapaikkapäätökset panna täytäntöön. Tarvitaan myöskin EU-maiden yhteistyötä rajaturvallisuuden lisäämiseksi ja palautusten nopeuttamiseksi. Niitä tulee tehostaa, Essayah linjaa.

Hallitus ei ole Essayah’n mukaan pystynyt priorisoimaan asioita ja huolehtimaan työ‑ ja oleskelulupien nopeammista käsittelyajoista, ja se on tällä hetkellä haitta yritysten työvoiman saatavuudelle ja myöskin kasvulle.

– Meidän pitää myöskin samanaikaisesti pystyä pitämään auki osaajille reitit tänne maahan siten, että he pääsevät nopeasti yrityksiin, esimerkiksi avainhenkilöille, joiden tulee olla yrityksissä sellaisilla paikoilla, että yritysten kasvu ja myöskin työllisyys voi parantua.

Hallituksen kotouttamispolitiikassa ei ole Essayah’n mielestä kiinnitetty kannusteita työelämävalmiuksien parantamiseen. Tämä vaikuttaa siihen, että monien jo täällä maassa olevien maahanmuuttajien työllistäminen on heikompaa.

Kristillisdemokraatit on useaan otteeseen esittänyt pohjoismaisen mallin mukaista kielilisää työmarkkinatukeen.

– Se helpottaisi työvalmiuksien parantamista ja sitä kautta näiden henkilöiden mahdollisuutta päästä eroon tukiriippuvuudesta.

Ylös