Päivi Räsänen: Pykälät eivät hoida potilaita – tarvitaan hoitajia ja lääkäreitä

23.10.2021 klo 13:37 Politiikka Kristiina Kunnas

Lääkäri-kansanedustaja Päivi Räsänen vaati hallitukselta nopeita toimia terveydenhuollon henkilöstön riittävän määrän turvaamiseksi. Jo nyt on hoivakriisi, joka on vain pahenemassa. Räsänen puhui Hämeen Kristillisdemokraattien syyskokouksessa.

– Potilaita eivät hoida pykälät, vaan tarvitaan hoitajia ja lääkäreitä, muistuttaa kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen.

Hän piti katsauksen Kristillisdemokraattien Hämeen piirin syyskokouksessa Riihimäellä tänään lauantaina 23. lokakuuta.

– Hallitukselta tarvitaan nopeita toimia terveydenhuollon henkilöstön riittävän määrän turvaamiseksi. Esitykset on tuotava eduskuntaan pikaisesti, Räsänen vaatii.

Hän huomauttaa, että hoivakriisin taustalla on rekrytointiongelmia.

– Koronaepidemia on vaikeuttanut entisestään henkilöstön saatavuutta. 2030-luvulla sekä palveluiden että henkilökunnan tarve kasvavat nopeasti, koska suuret ikäluokat tulevat hoivapalvelujen käyttäjiksi.

Erittäin vaativa tilanne alkaa vuonna 2023, jolloin vanhusten laitoshoidon laki tulee voimaan. Silloin henkilöstömitoituksen pitäisi olla vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti.

Pykäliin kirjattu tavoite on erinomainen ja odotettu, mutta resurssit sen saavuttamiseksi puuttuvat.

– Tämä tarkoittaa yli 4 400 hoitajan lisätarvetta valtakunnallisesti. Tilanne on ristiriitainen – pykäliin kirjattu tavoite on erinomainen ja odotettu, mutta resurssit sen saavuttamiseksi puuttuvat, Räsänen toteaa.

Eläköityminen kiihdyttää hoitajien jättimäistä koulutustarvetta lähivuosina. Kunta-alalla eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana neljäsosa nykyisistä sairaanhoitajista ja kolmasosa lähihoitajista.

– On vaara, että hoitajia siirretään kotipalveluista laitoksiin, jolloin kotiin vietävät palvelut heikkenevät, Räsänen pelkää.

– Ympärivuorokautiseen hoitoon tarvitaan kipeästi lisää hoitajia, ja sama tilanne on kotihoidossa, omaishoidossa ja muissa iäkkäiden palveluissa.

Ympärivuorokautiseen hoitoon tarvitaan kipeästi lisää hoitajia, ja sama tilanne on kotihoidossa, omaishoidossa ja muissa iäkkäiden palveluissa.

Räsänen kritisoi hallitusta siitä, että se laskee ongelmassa sote-uudistuksen varaan.

– Siinä huomio kohdistuu kuitenkin hallintoon palvelujen sijaan ja mahdolliset myönteiset palveluvaikutukset seuraavat vasta vuosikausien viiveellä, Räsänen muistuttaa.

– Ajankohtaista terveyden- ja vanhustenhuollon kriisiä ja hoitajapulaa ei ratkaista aluevaltuustoissa, vaan ne vaativat hallitukselta nyt konkreettisia toimia.

Ongelmana on sekin, että terveydenhuoltohenkilökunnasta moni suunnittelee alanvaihtoa.

– Hoitohenkilökunnan työssä jaksamiseen, riittävään palkkaukseen ja koulutuspaikkojen lisäämiseen on löydettävä ratkaisuja, Räsänen vaatii.

 

Ylös