Hämeen aluevaaliehdokas Ismo Portin kolumnissaan: Palveluasuminen on puolustettava lähipalvelu

26.10.2021 klo 16:25 Kolumnit Ismo Portin

Sosiaalipalveluiden uudistaminen on jäänyt turhan pienelle huomiolle tulevassa sote-uudistuksessa.

Tammikuun aluevaalit eivät ole pelkästään terveysvaalit. Uudistuksessa on painotettu perusterveydenhuollon säilymistä lähipalveluina. Sama tavoite pitää selkeästi olla myös sosiaalipalveluissa. Esimerkiksi ikäihmisten ja vammaisten palveluasumisen on säilyttävä kotikunnassa.

Soten rahoitus on haaste. Se on selvä. Kustannustehokkuutta ja säästöjä ei tule kuitenkaan hakea vääristä kohteista. Kun rahoitus kiristyy, on varsin todennäköistä, että tulee eteen muun muassa suunnitelmia vanhusten ja vammaisten palveluasumisen keskittämisestä pienemmistä kunnista suuriin sosiaalipalveluiden yksiköihin. On mahdiollista, että yksittäinen paikka osoitetaan jostain muusta kuin kotikunnasta, jos vapaata kapasiteettia on muualla. Näitä uskon tulevan  keskusteluun hyvinvointialueiden käynnistymisen jälkeen.

Kun rahoitus kiristyy, on varsin todennäköistä, että tulee eteen muun muassa suunnitelmia vanhusten ja vammaisten palveluasumisen keskittämisestä pienemmistä kunnista suuriin sosiaalipalveluiden yksiköihin.

Palveluasumisen asiakkaiden on jatkossakin saatava valita asuinpaikkansa. Ikä tai vamma ei saa olla rajoittava tekijä. Vammaisilla ja vanhuksilla pitää olla mahdollisuus asua lähellä omaisiaan, jotka voivat siten jatkossakin olla päivittäin läsnä omaisensa arjessa.

Aluevaltuustoissa pitää puolustaa oikeutta asumiseen ja hoivaan omassa kotikunnassa.

Kirjoittaja, hallintopäällikkö Ismo Portin on Kristillisdemokraattien Riihimäen kaupunginvaltuutettu ja Hämeen aluevaaliehdokas
Ylös