– Eläkkeellä olevia hoitajia voitaisiin saada osa-aikatöihin veroedulla, kansanedustaja Sari Tanus helpottaisi hoitajapulaa lakialoitteellaan

30.11.2021 klo 16:55 Eduskunta Samuli Rissanen

Lääkäri-kansanedustaja Sari Tanus vaatii hallitukselta pikaisia toimia hoitajapulan vuoksi. Hän esittää muutoksia eläkkeellä olevien hoitajien verotukseen.

Kristillisdemokraattien tamperelainen kansanedustaja, erikoislääkäri Sari Tanus vaatii hallitukselta välittömiä toimia, jotta sairaanhoidossa vallitsevaan akuuttiin hoitajakriisiin löydetään toimivia ratkaisuja.

Tilanne sairaaloissa on Tanuksen mukaan monin paikoin hälyttävä, eikä yhä pahenevaan hoitajapulaan ole löytynyt helpotusta. Henkilöstön alimitoitus vaikuttaa työssä olevien hoitajien jaksamiseen ja sitä myöten pahentaa ongelmia entisestää.

– Tilanne sairaaloissa on monin paikoin kriisiytynyt, eikä hallituksella näytä olevan minkäänlaista realistista suunnitelmaa asian korjaamiseksi Tanus sanoo.

Ongelmaan on jatkossa löydyttävä kestäviä ratkaisuja kuten palkkojen korotukset, koulutuspaikkojen lisääminen ja riittävä hoitajien määrä.

Hoitajaliitot, Super ja Tehy, ovat viestittäneet, että hoitohenkilöstö on uupunutta jatkuvan hoitajapulan vuoksi. Monissa sairaaloissa työtä tehdään jatkuvasti alimitoituksella. Sijaisten saaminen on vaikeaa, koska monet hoitajat ovat hakeutunet muille aloille.

Hoitajien huonot palkat ja työn rasittavuus ovat suurimpia syitä hoitajien siirtymiseen muihin töihin. Tilannetta ei pystytä ratkaisemaan nopeasti edes koulutusta lisäämällä, eikä hoitajien tuominen ulkomailta voi Tanuksen mukaan olla ainut, pysyvä ratkaisu.

Hänen mukaansa ongelmaan on jatkossa löydyttävä kestäviä ratkaisuja kuten palkkojen korotukset, koulutuspaikkojen lisääminen ja riittävä hoitajien määrä.

– Akuuttiin hoitajapulaan nämä toimet ovat kuitenkin liian hitaita, Tanus muistuttaa.

Yhtenä nopeasti toteutettavana keinona hän esittää eläkkeellä olevien hoitajien osaamisen hyödyntämistä. Eläkkeellä olevia hoitajia voitaisiin houkutella tekemään osa-aikatyötä, hoitajille suunnatulla veroedulla.

Moni eläkkeellä oleva hoitaja on ilmaissut halunsa tehdä osa-aikatyötä, jos se olisi myös taloudellisesti kannattavaa.

– Tällä hetkellä eläkkeellä olevan hoitajan ei ole kannattavaa tehdä eläkkeensä lisäksi töitä, koska tehdyn työn vaikutus kokonaisveroon on niin suuri, ettei tehdystä työstä jää juuri mitään käteen, Tanus sanoo.

Hän esittääkin, että eläkkeellä oleva hoitaja voisi, eläkkeensä lisäksi, ansaita 10 000 euroa vuodessa perusveroprosentilla, jolloin työn vastaanottaminen olisi kannattavaa ja mielekästä. Tässä mallissa eläkkeensaajalla olisi ikään kuin kaksi erillistä verokirjaa: Toinen eläkettä varten ja toinen eläkkeen lisäksi tehtävää työtä varten.

– Nykyisessä työllisyystilanteessa samaa mallia voitaisiin soveltaa mahdollisesti myös muiden eläkeläisten kohdalla, jos kokeilu osoittautuisi toimivaksi, Tanus painottaa.

Järjestelyllä saataisiin hänen mukaansa nopeasti paljon osaavaa, ja valmiiksi ammattitaitoista työvoimaa helpottamaan akuuttia hoitajapulaa, Tanus perustelee aloitettaan.

– Tilanne terveydenhuollossa on kriisiytynyt, joten päätöksiä tulee tehdä niin nopeasti, kuin mahdollista, hän painottaa.

Ylös