”Yhdestäkään työikäisestä hoitajasta ei ole varaa luopua” – KD:lta puolen miljardin jättipanostus hoitojonojen purkuun ja hoitohenkilökunnan palkkaukseen

1.12.2021 klo 14:56 Eduskunta Samuli Rissanen

Kristillisdemokraatit nostaa vaihtoehtobudjetin kärkitavoitteiksi hoivakriisin ratkaisun, perhepolitiikan kannusteet sekä energiaverojen kevennykset.

– Kannustamme tällä myös hallitusta tarttumaan kansalaisten arjen ongelmiin ja tuomaan ratkaisuja, joilla rakennetaan parempaa tulevaisuutta. Tarvitsemme lisää hoitajia, toivotamme vauvat tervetulleiksi ja kevennämme liikkumisen ja lämmityksen kustannuksia, KD:n vaihtoehtobudjetin esitellyt Päivi Räsänen sanoo.

Hänen mielestään hallitus laskee paljon sote-uudistuksen varaan. Siinä huomio kohdistuu kuitenkin hallintoon palvelujen sijaan ja mahdolliset myönteiset palveluvaikutukset seuraavat vasta vuosikausien viiveellä.

– Ajankohtaista perusterveydenhuollon kriisiä ja hoitajapulaa ei ratkaista aluevaltuustoissa, vaan se vaatii nyt konkreettisia toimia

– Ajankohtaista perusterveydenhuollon kriisiä ja hoitajapulaa ei ratkaista aluevaltuustoissa, vaan se vaatii nyt konkreettisia toimia, Räsänen sanoo.

KD esittää vaihtoehtobudjetissaan ensi vuodelle 500 miljoonan lisäpanosta hoitojonojen purkuun ja hoitohenkilökunnan palkkaukseen. Lisäksi puolue edistäisi vanhuspalveluiden ja saattohoidon parantamista, mielenterveyspalveluihin terapiatakuun käyttöönottoa ja omaishoidon verovapautta.

Räsäsen mukaan toimiin pitää ryhtyä nyt eikä vasta vuosien kuluttua, kun hyvinvointialueet tosiasiassa aloittavat toimintansa. Hän kysyy, miksi hallitus ei te esityksiä jo ensi vuoden budjettiin.

– Hoitajien määrän lisääminen ja palkkauksen kehittäminen ei onnistu ilman resursseja. Pykälät ovat kuolleita kirjaimia, jos niihin ei liity rahoitusta, hän sanoo.

Hän vaatii, että hoitovelan ja koronapaineen kurittamien hoitajien, lääkäreiden ja muiden sote-ammattilaisten hätähuudot on otettava vakavasti. Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa kysellään, miten hyvät uudistukset toteutetaan, kun tämänhetkisiä vaatimuksiakaan ei kyetä täyttämään.

Esimerkiksi vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa henkilöstömitoituksen laki tulee voimaan vuonna 2023, jolloin mitoituksen pitäisi olla vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Tämä tarkoittaa yli 4000 hoitajan lisätarvetta valtakunnallisesti, mutta resurssit sen saavuttamiseksi puuttuvat.

– On vaara, että hoitajia siirretään kotipalveluista laitoksiin, jolloin kotiin vietävät palvelut heikkenevät, Räsänen sanoo.

Hoitajien jättimäistä koulutustarvetta kiihdyttää lähivuosien eläköityminen. Kunta-alalla eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana neljäsosa nykyisistä sairaanhoitajista ja kolmasosa lähihoitajista.

Räsänen muistuttaa, että sote-alan koulutuksen saaneista yli 72 000 tekee töitä muualla kuin koulutuksensa mukaisissa töissä. Sotetyön houkuttelevuutta tulisikin pikaisesti vahvistaa, jotta osa reservistä saataisiin alalle.

Tukea perheille ja autolla liikkuville

KD esittää vaihtoehtobudjetissaan kaikkiin lapsilisiin 10 euron tasokorotusta vuoden 2022 alusta lähtien. Tasokorotus tarkoittaisi vuositasolla 120 euron lisätuloa jokaista lasta kohden. Uudistus lisäisi lapsilisämenoja 115 miljoonalla eurolla. Samalla se vähentäisi toimeentulotuen tarvetta 8 miljoonalla.

Työn vastaanottamista kannustimia KD parantaisi nostamalla työttömyysturvan suojaosuutta 500 euroon.

Opintorahan vapaata tulorajaa KD nostaisi hallituksen päätöstä enemmän; puolue tekisi siihen 50 prosentin pysyvän tasokorotuksen.

Nuorten syrjäytymistä estettäisiin panostamalla hallitusta enemmän oppisopimuskoulutukseen sekä nuorten työpajoihin ja etsivään nuorisotyöhön. Nostamalla arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa 20 000 euroon KD kannustaisi pienyrittäjiä laajentamaan toimintaansa.

Kristillisdemokraatit esittää niin ikään polttoaineveron ja energiaveron kevennystä.

Lisäksi poliisin ja myös pelastustoimen rahoitusta nostettaisiin pysyvästi 10 miljoonalla kumpaakin ja lisäisi ruoka-apua tekevien järjestöjen tuen pysyväksi budjettirahoitukseksi.

Tulopuolta paisutettaisiin palauttamalla Ilmastorahaston pääoman valtion taseeseen. Puolue vähentäisi myös Sitran pääomaa.

Käyttöön otettaisiin terveysperusteinen vero lisätylle sokerille. KD rajaisi myös työmarkkinajärjestöjen saamaa vanhanaikaista ja perusteetonta verotukea. Lisäksi puolue uudistaisi asumistukijärjestelmää niin, että saisimme vuosi vuodelta kasvavat asumistukimenot hallintaan.

 

Ylös