Hoitovelka ja hallituksen tuhlaileva linja oli Essayahille liikaa – KD:n puheenjohtaja jätti vastalauseen hallituksen budjettimietintöön

10.12.2021 klo 14:45 Eduskunta Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on tänään jättänyt valtiovarainvaliokunnassa hallituksen budjettimietintöön vastalauseen, jossa kannetaan huolta kestävyysvajeesta.

Essayah muistuttaa, että huoltosuhteen heikkeneminen ja palvelutarpeen kasvu ovat monien  julkisen talouden ja palveluiden ongelmien taustalla.

– Suomi kulkee kohti hidasta näivettymistä, jota leimaa ikääntyvä väestö, korkea julkinen velka sekä talouden hidas uudistumiskyky. Ilman syntyvyyden nousua tilanteeseen ei ole muutosta nähtävillä edes pitkällä tähtäimellä.

Essayah kertoo, että KD esittää lapsilisiin 10 euron tasokorotusta vuoden 2022 alusta lähtien.

Hän kiinnittää huomiota myös koronapandemian aikana kasvaneeseen hoitovelkaan, joka tulee kalliimmaksi kuin hoidon tarjoaminen ajoissa.

– Suomalaiset on hoidettava kuntoon ja Suomi saatava liikkeelle, Essayah sanoo.

Terveydenhuoltoon tarvitaan lisää hoitajia ja raskaan työrupeaman tehneestä henkilökunnasta on pidettävä huolta. Mitoitukset ja hoitotakuut jäävät kuolleiksi kirjaimiksi ilman riittäviä taloudellisia panostuksia henkilökunnan palkkaukseen ja työhyvinvointiin.

– Ilman hyvinvoivaa terveydenhuollon henkilökuntaa ei ole toimivaa julkista terveydenhuoltoa

– Ilman hyvinvoivaa terveydenhuollon henkilökuntaa ei ole toimivaa julkista terveydenhuoltoa, KD:n budjettivastalauseessa muistutetaan.

Essaayh arvioi, että myös sote-uudistus lisää terveydenhuollon taakkaa. Sen aikatauluissa ei ole haluttu joustaa, vaikka haasteet esimerkiksi tarvittavien tietojärjestelmien uusimisessa ovat merkittävät suuressa osassa maata.

Essayah on monen suomalaisen tavoin huolissaan myös julkisen velan kasvusta. Vaikka valtio saa yhä lainaa nollakorolla, ei tulevaisuudesta voi olla varma.

– Koronakriisin keskellä oli perusteltua lisätä julkista velkaa nopeasti, mutta nyt lyhyen nousukauden aikana velanottoon ja budjettikehysten venyttämiseen tulisi suhtautua kriittisesti. Myös suomalaiset kotitaloudet ovat varsin pääomaköyhiä ja velkaantuneita, Essayah toteaa

Lisäksi nykyhallituksen hyväksymä EU:n elpymisväline todennäköisine seuraajineen lisää menotaakkaa ja välillisesti myös veroastetta.

Maaseudun asukkaiden ja vientiteollisuuden tukemiseksi KD esittää maltillista polttoaineveron sekä lämmityspolttoaineiden veronkevennystä.

– Pidemmällä tähtäimellä verouudistuksen tavoitteena pitää olla työn verotuksen keventäminen ja verotuksen painopisteen siirtäminen terveydelle ja ympäristölle haitallisiin tuotteisiin, Essayah sanoo.

Yritystoimintaa KD vauhdittaisi myös nostamalla arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa 20 000 euroon.

Kristillisdemokraatit kantaa huolta myös vanhustenhoidon tilasta, omaishoitajista ja mielenterveystyön resurssipulasta. KD lisäisi 50 miljoonaa euroa vanhustenhoidon ja saattohoidon tason parantamiseen. Omaishoidon tuki esitetään muutettavaksi verovapaaksi tuloksi ja terapiatakuun toteuttamiseen tarvitaan riittävä rahoitus.

– Vastoin eduskunnan selkeää tahtotilaa hallitus on edelleenkin jättänyt ruoka-apua jakavien yhdistysten pysyvän tuen pois talousarviostaan. KD vaatii ruoka-avulle pysyvää määrärahaa sekä selkeitä käytäntöjä ja sääntöjä tuen jakamiseen.

– Palauttaisimme myös keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen, Essayah kertoo.

Ylös