KD Nuoret vaatii, että hoitajien hyvinvointiin ja palkkoihin panostetaan jatkossa enemmän

11.1.2022 klo 10:34 Politiikka Samuli Rissanen

– Suomessa on taattava hoitohenkilöstön riittävä määrä panostamalla hoitajien työhyvinvointiin sekä palkkaan, KD Nuoret vaatii, että hoitajien hyvinvointiin ja tuloihin resursoidaan jatkossa enemmän.

KD Nuoret muistuttaa kannanotossaan, että koko hoitoala kärsii työvoimapulasta. Eliniänodotteen jatkuvasti kasvaessa ikääntynein väestö kaipaa yhä enenevissä määrin hoitoa, mutta hoitajien määrä suhteessa ikäihmisten määrään on entistä pienempi.

Hoitajien palkkataso on noussut ajankohtaiseksi kysymykseksi erityisesti hoitohenkilökuntaa kuormittaneen koronapandemian aikana. Neuvottelut hoitajien työ- ja virkaehtosopimuksista alkavat aikaisempien sopimusten päättyessä helmikuussa 2022.

– Työn raskaus ja siitä saatava hyöty eivät vastaa tarpeeksi toisiaan.

– Työn raskaus ja siitä saatava hyöty eivät vastaa tarpeeksi toisiaan. Alalle kohdistuneen työtaakan sekä epäsuhtaisten henkilöstöresurssien johdosta hoitotyön arki ja työssä jaksaminen ovat tulehtuneessa tilassa, KD Nuorten 2. varapuheenjohtaja Veera Männistö arvioi.

Tehyn tutkimusten mukaan alle 30-vuotiaista hoitoalan ammattilaisista lähes jokainen on jossakin vaiheessa harkinnut alanvaihtoa ja harva uskoo jaksavansa alalla työuransa päätökseen asti. Palkkojen on KD Nuorten mukaan oltava sellaisia, että ne motivoivat jo alalle saatuja ammattilaisia jatkamaan työssään sekä vetävät uusia mukaan alalle veto- ja pitovoiman lainalaisuuksien mukaisesti.

Hoitajien palkkakehitys ei KD Nuorten mielestä ole vuosiin ollut kunnollista, vaikka hoitajien lukumäärän merkittävä kasvu on nähty elintärkeänä jo pandemiaa edeltäneenä aikana.

Vaikka suurista ikäluokista eläkkeelle jäävien hoitajien paikoille löydettäisiin uusia, tekijöitä kaivattaisiin jo yksin hoidon laatu takaamaan arviolta yli 35 000.

– Koronapandemia on osoittanut uhkakuvat maailmanlaajuisista pandemioista todeksi ja tuonut samalla julki konkreettisesti sen, kuinka elintärkeässä roolissa hoitohenkilökunta on. Hoitajat ansaitsevat muutakin kuin kiitosta, KD Nuorten puheenjohtaja Ami Rinta-Valkama muistuttaa.

Ylös