Aluevaaliehdokas Maija Silvennoinen, Liperi, Pohjois-Karjala: – ”Omaishoitajana toimineena tiedän mitä tarvitaan”

13.1.2022 klo 16:05 Henkilöt Kristiina Kunnas

– Minulle on tärkeää inhimillinen kohtelu vauvasta vaariin, palvelupolkujen joustavuus ja saavutettavuus. Kannan huolta lapsiperheiden palveluiden saatavuudesta ja työikäisten palvelujen kohtaamisongelmasta, sanoo sosiaaliohjaaja ja Pohjois-Karjalan aluevaalien KD-ehdokas Maija Silvennoinen.

Aluevaaliehdokas ja kunnanvaltuutettu Maija Silvennoinen kuvailee itseään 43-vuotiaaksi kolmen lapsen äidiksi ja vaimoksi Liperistä. Hän on sosionomi, joka opiskelee työn ohessa sosiaalityötä.

– Työurani olen tehnyt vammaistyön parissa. Olen ollut lapseni omaishoitaja. Itsekin palveluja käyttäneenä tiedän, mitä merkitsee, kun tulee kuulluksi. Jokaisella on oikeus yksilöllisiin kohtaamisiin. Minulle on tärkeää inhimillinen kohtelu vauvasta vaariin, palvelupolkujen joustavuus ja saavutettuvuus, Silvennoinen kiteyttää.

Hän on toiminut aiemmin Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Siun soten valtuustossa.

– Koen vaikuttamisen sosiaali- ja terveyspalveluihin todella tärkeäksi.

Silvennoinen huomasi, että hänelle ehdokkuus näissä vaaleissa on lähes velvollisuus.

– Sote-uudistuksessa tärkeää on ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen. Sosiaalipuolta enemmän tuntevana itseäni koskettaa asiakkaiden eri luukuilta toiselle juoksuttaminen.

– Toivon, että ihmiset kohdataan yksilöinä ja erilaiset tarpeet tullaan laaja-alaisemmin huomaamaan.

Hän toisi palvelut kaikkien lähelle, vaikka sitten pyörillä.

Palvelujen tasapuolinen saatavuus olisi taattava viemällä palvelut pyörillä kuntiin, vaikka edes muutamina päivinä viikossa.

– Palvelujen tasapuolinen saatavuus olisi taattava viemällä palvelut pyörillä kuntiin, vaikka edes muutamina päivinä viikossa. Keskittäminen ei ole ratkaisu, esimerkiksi Kela-taksilla ajaminen maksaa välillisesti kunnille ja valtiolle.

Omaishoitajuus on lähellä sydäntä. Maija Silvennoinen nyt jo edesmennyt tytär, lapsista keskimmäinen, sai olla äitinsä hoidettavana.

– Omaishoitajien asema pitää huomata entistä paremmin ja jaksamista tuettava monipuolisemmin. Pienet omaishoidon tuet eivät ole mitään tehostetun palveluasumisen maksuihin verrattuna. Kahden päivän hoitohinta on kuukauden palkka vuorokaudesta toiseen tehtävästä työstä! Vapaapäivien takaaminen on ehdottoman tärkeää.

– Kannan huolta myös lapsiperheiden palveluiden saatavuudesta ja työikäisten palvelujen kohtaamisongelmasta.

– Yksinäisyyden vuoksi syrjäytyneiden määrä kasvaa, vaikka yhteiskunnalla ei ole varaa menettää yhtään työntekijää.

Hoitajapulaa pitäisi helpottaa pikaisesti.

Osa-aikaisia ja osatyökykyisiä pitäisi pystyä palkkaamaan entistä joustavammin vakituisiksi. Töitä on pakko edelleen priorisoida, siten että avustava henkilökunta tekee siivous, ruokahuoltoon liittyvät tehtävät ja hoitajat hoitavat. Teknologian käyttöä pitää lisätä ja järkevöittää, inhimillistä kohtaamista unohtamatta.

– Meidän on vakavasti mietittävä työperäistä maahanmuuttoa.

Paikallislehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan Silvennoinen peräänkuulutti kokonaisvaltaista kohtaamista.

– Palvelukokonaisuuksia on kehitettävä niin, että asiakas kohdataan kokonaisuutena, jotta hänen erilaiset fyysiset, psyykkiset sekä sosiaaliset tarpeensa tulevat huomioiduiksi. Tämä tarkoittaa sosiaalipuolen osaamisen parempaa hyödyntämistä palvelutarvetta arvioitaessa, Silvennoinen kirjoitti.

– Tulevissa sotekeskuksissa on katsottava ihmisiä kokonaisina ei vain yhden sairauden kautta. Rajapintoja on kyettävä rikkomaan tehokkaasti, jotta ihmiset saavat laadukasta hoitoa ja tukea tarvitsemiinsa ongelmiin. Palvelupisteistä toiseen kulkemiseen on tultava kohtuus.

Lakien sallimissa rajoissa tiedon on voitava liikkua ammattilaiselta toiselle. Tarvittaessa erilaisten palvelutiimien on jalkauduttava, jotta palvelut voidaan tuottaa laadukkaasti lähellä ihmistä koko maakunnan alueella. Tästä hyötyy sekä asiakas että palvelun tuottaja, Silvennoinen totesi mielipidekirjoituksessaan.

Maija Silvennoinen, Liperi, ehdolla Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valtuustoon numerolla 196

• 43-vuotias sosiaaliohjaaja, sosiaalityön tutkinto-opiskelija
• naimisissa, 3 lasta, joista keskimmäinen jo Taivaan kodissa
• Liperin kunnanvaltuutettu, hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja
• Pohjois-Karjalan maakuntavaltuutettu
• Liperin KD-paikallisosaston puheenjohtaja, KD Pohjois-Karjalan piirin taloudenhoitaja
• harrastaa ulkoilua, seurakuntaelämää, opiskelua ja runoilua

Omaishoitajuus on lähellä sydäntä. Maija Silvennoinen nyt jo edesmennyt tytär, lapsista keskimmäinen, sai olla äitinsä hoidettavana.

 

Ylös