”Ihminen ei ole heittopussi” – Sari Essayah piirtää kuvaa kristillisdemokraattien tavoittelemasta terveemmästä Suomesta

18.1.2022 klo 17:02 Politiikka Samuli Rissanen

– Ihminen ei ole heittopussi. Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut ovat myös lähipalveluita ja hyvässä hoidossa toteutuu kristillisdemokraattien piiristä lähtöisin oleva neljän takuun malli: ulkoilu-, ruokailu-, hygienia- ja yhteisötakuu, Sari Essayah sanoo.

Hän ehdolla Pohjois-Savon aluevaltuustoon numerolla 186.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah piirtää kristillisdemokraattien tavoitteet uusilla sote-alueilla niin selkeästi, että ne voi entisen mestarikävelijän vauhdissakin lukea: Terveempi Suomi, jota kohti pyritään panostamalla ennaltaehkäisyyn ja terveyden ylläpitoon, nopeaan palveluihin pääsyyn, henkilöstön hyvinvointiin ja tiedolla johtamiseen.

Vaikka aluevaalien yhteydessä voimistui kritiikki puoluejohtajia ja kansanedustajia kohtaan, jotka vaikuttavat kaikilla politiikan tasoilla kunnasta eduskuntaan ja hallitukseen, Essayah ei syyllisty. Hän itse ei koe ajankäyttöön liittyviä paineita eikä lähde neuvomaan muita.

– Jokainen kansanedustaja varmaan tietää oman kalenterinsa ja ajankäyttönsä parhaiten. Itse olen pystynyt luottamustoimeni hoitamaan hyvin, hän kertoo KD-Lehden haastattelussa.

Essayah ei ole koskaan empinyt laittaa itseään likoon. Hän kokee, että puheenjohtajan on tärkeä olla vaaleissa itse mukana ja siten kannustaa muita. Toisaalta Essayah on verrannut puoluetta kurkiauraan, joka jaksaa paahtaa uskomattomia kilometrejä, kun kaikki ovat valmiina tekemään piikkipaikkaa.

– Vammaispalvelut ja omaishoito ovat varmaan ihan lapsuuden perhetaustasta johtuen niitä, joissa haluan lähteä puolustamaan heikommassa asemassa olevia.

Aivan toissijainen syy ehdolle lähtöön ei ole sekään, että tulevien hyvinvointialueiden valtuustot ovat paljon vartijoina:

– Kun kuntien taloudesta siirtyy 20 miljardia valtion kautta hyvinvointialueille, ja kuntien keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät alueille, tarvitaan kokemusta julkishallinnosta ja luottamustoimissa toimimisesta, Essayah muistuttaa.

Hänet on nähty ja kuultu puolustamassa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien mahdollisuuksia hyvinvointiin ja laadukkaaseen elämään.

– Vammaispalvelut ja omaishoito ovat varmaan ihan lapsuuden perhetaustasta johtuen niitä, joissa haluan lähteä puolustamaan heikommassa asemassa olevia.

Lapinlahtelainen Essayah on ehdolla Pohjois-Savon aluevaltuustoon. Kyseisellä hyvinvointialueella mielenterveyden avohoitokäyntejä oli suhteellisesti enemmän kuin missään muualla Suomessa ja myös lasten ja nuorten tilanne on muuta maata heikompi.

Essayah tartttuisi tilanteeseen määrätietoisesti.

– Hyvinvointialueella on jatkettava yhteistyötä eri toimijoiden kanssa muun muassa Mieliteko-ohjelman puitteissa, jonka tavoite on lisätä mielen hyvinvointia sekä vähentää päihteiden käyttöä ja kääntää näin maamme sairaimman maakunnan suunta kohti terveempää tulevaisuutta.

Fokuksen pitäisi hänen mielestään olla palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantamisessa. Enemmän hyvinvointia ja vähemmän hallintoa -slogan on samalla kristillisdemokraattien aluevaaliohjelma pähkinänkuoressa.

Sen mukaisesti resursseja ei saa hukata kasvavan hallinnon rattaisiin, eikä uusia veroja pidä luoda kasvattamaan kansalaisten verotaakkaa.

Essayah on vaalitenteissä ottanut pihteihinsä myös hyvinvointialueiden uusille valtuustoryhmille kaavaillut ryhmärahat.

– Niistä ei saa muodostua piilopuoluetuen rahoituslähteitä, hän on todennut napakasti.

Hyvinvointialueelle ei pidä Essayah’n mukaan myöskään perustaa turhia virkoja, jotka sitten täytettäisiin poliittisina nimityksinä. Raskaan hallinnon sijaan on panostettava hoivahenkilöstön saatavuuteen ja työhyvinvointiin.

Kristillisdemokraattien esittämä lautakuntamalli puolestaan takaisi, että jokaisesta kunnasta voitaisiin saada hyvinvointialueiden päätöksentekoon edustus.

Kristillisdemokraattien aluevaaliohjelmasta Essayah nostaa, ehkä hieman yllättäen,  sosiaalipalvelut, jotka pitää saada lähipalveluina. Hän arvioi, että terveyspalveluita korostavassa keskustelussa sosiaalipuolen palvelut uhkaavat helposti unohtua.

Essayah haluaa siten alleviivata, että ihminen ei ole heittopussi: Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut ovat myös lähipalveluita ja hyvässä hoidossa toteutuu kristillisdemokraattien piiristä lähtöisin oleva neljän takuun malli: ulkoilutakuu, ruokailutakuu, hygieniatakuu ja yhteisötakuu.

Essayah kuuluu niiden puoluejohtajien joukkoon, jotka tahtoisivat korottaa hoitohenkilökunnan palkkoja. Tason määrittelyn hän jättäisi silti työmarkkinaosapuolille ratkaistavaksi.

Alan vetovoimaa on joka tapauksessa lisättävä henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi.

– On hyvä huomata, että monissa maissa on hoitohenkilökuntaa muistettu erilaisilla korona-ajan lisillä. Palkankorotus on yksi tapa, työolot, johtaminen ja mahdollisuus vaikuttaa työhönsä, työn ja perheen yhteensovittaminen tärkeitä myös. Lisäksi kysymykseen palkkaharmonisaatiosta tarvitaan pikaisesti valtakunnallinen ratkaisu, hän sanoo.

Essayah on kiertänyt vaalikenttää sekä fyysisesti, että virtuaalisesti riippuen AVI:n rajoituksesta kulloisellakin alueella.

– Pohjois-Savossa on saanut jakaa lehtiä ja esitteitä torilla ja kadun kulmassa, mutta siitä ei saa ilmoittaa etukäteen eli kutsua joukkoja koolle, hän kertoo.

Tänä iltana (18.1.)  Essayah’n on määrä osallistua MTV:n Aluevaalitenttiin, joka on luvassa MTV3-kanavalla ja mtv-palvelussa klo 20-22. Tentissä kohtaavat yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajaa.

Sari Essayah

– Lapinlahtelainen kolmannen kauden kansanedustaja ja Kristillisdemokraattisen puolueen puheenjohtaja.

– Toiminut Euroopan parlamentin jäsenenä 2009-2014, puoluesihteerinä 2007-2009 ja  KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtajana kaudella 2003-2007. Kansainvälisen Olympiakomitean jäsen.

– Koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja työskennellyt laskentapäällikkönä ja tilintarkastajana.

– Kunnallispolitiikassa takana on yli 15 vuotta valtuutettuna, hallituksessa sekä maakunta- ja kuntaliitonvaltuustoissa.

– Perheeseen kuuluu aviomies ja 2 aikuista tytärtä.

– Nauttii yhä liikunnasta, ja on mukana urheilun järjestötyössä sekä erilaisessa yhdistystoiminnassa sekä seurakunnan työmuodoissa.

Ylös