KD Naiset haluaa hyvinvointialueille lähisuhdeväkivaltaa ennaltaehkäisevät rakenteet

31.1.2022 klo 16:05 Politiikka Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraattien naisjärjestö KD Naiset vaatii lähisuhdeväkivaltaa ennaltaehkäiseviä rakenteita tuleville hyvinvointialueille. – Väkivaltaan puuttuminen vähentää naisten kokemaa inhimillistä kärsimystä ja tukee koko perhettä, KD Naiset muistuttaa.

Suomessa moni nainen kokee väkivaltaa, jossa tekijä on oma läheinen.

– Korona-pandemian aika on saattanut pahentaa tilannetta vielä entisestään. Ihmiset ovat olleet enemmän kotona ja kodin ulkopuoliset kontaktit ovat vähentyneet olemattomiin. Läheisten kontrolli ja vallankäyttö on saanut enemmän tilaa, KD Naiset toteaa kannanotossaan.

– Tiedämme, että lähisuhdeväkivalta on Suomessa erittäin sukupuolittunutta. Naiset ovat selvästi miehiä useammin uhreina viranomaisten tietoon tulleissa tapauksissa.

– Väkivalta voi olla fyysistä, henkistä tai taloudellista. Aikuisista lähisuhdeväkivallan uhreista 75 prosenttia on naisia ja kaikista epäillyistä tekijöistä 78 prosenttia on miehiä.

Naisjärjestö KD Naiset on huolissaan naisten kokemasta väkivallasta.

– Nyt korona-aikana naiset ovat hakeutuneet aiempaa vähemmän avun piiriin. Tiedämme, että lähisuhdeväkivallan uhrit hakevat apua yleensä vasta pitkän ajan kuluttua väkivallan alkamisesta.

KD Naisten huoli on todellinen.

– Korona-ajan todelliset vaikutukset voivat näkyä siten vielä vuosia ja kuormittaa palvelujärjestelmäämme pitkään.

KD Naiset vaatii, että tulevilla hyvinvointialueilla on luotava lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisevään työhön toimivat rakenteet.

– Kaikkiin kuntiin pitää saada väkivallan ehkäisyyn liittyvät rakenteet ja toimenpideohjelmat.

On tärkeää, että väkivallasta voidaan puhua ja aiheesta kysyä systemaattisesti kaikissa sosiaali -ja terveyspalveluissa, joita naiset käyttävät.

– On tärkeää, että väkivallasta voidaan puhua ja aiheesta kysyä systemaattisesti kaikissa sosiaali -ja terveyspalveluissa, joita naiset käyttävät.

– Väkivaltaan puuttuminen vähentää naisten kokemaa inhimillistä kärsimystä ja tukee koko perhettä.

– Rakenteiden vahvistaminen on ihmisoikeusteko, KD Naiset vakuuttaa.

Ylös