KD Naiset vaatii huomion kiinnittämistä rakentamisen laatuun ja terveellisen sisäilmaan

27.2.2022 klo 19:02 Politiikka Kristiina Kunnas

Aivan liian monia altistuu päivittäin merkittäville home- ja kosteusvaurioille. Sisäilmaongelmiin on puututtava, vaatii Kristillisdemokraattien naisjärjestö KD Naiset.

Ympäristöministeriö ja THL ovat tehneet selvityksen, josta käy ilmi, että 600 000–800 000 suomalaista altistuu päivittäin merkittäville home- ja kosteusvaurioille.

– Sisäilmaan liittyvien ongelmien yleisyydestä on saatavalla tutkimustietoa, mutta se on sirpaleista ja osin puutteellista. Lisäksi sisäilmaan liittyvien sairauksien diagnosoinnissa on puutteita, sillä sisäilmaan liittyvät terveysongelmat eivät ole rajattavissa vain yhden diagnoosin alle, naisjärjestö KD Naiset muistuttaa.

– Lisäksi sisäilmasta sairastuneiden terveysongelmien vähättely ja huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa muita terveysongelmia.

KD Naiset huomauttaa, että rakentamisen laadussa on vuosien aikana tingitty ja rakennukset tulevat elinkaarensa päähän entistä aikaisemmin.

– Huolestuttavaa on, että hyvinkin uusissa rakennuksissa on ilmennyt sisäilmaongelmia vain muutaman vuoden kuluttua valmistumisesta. Osa rakentamisen ongelmista johtuu myös valvonnan puutteesta.

– Terveelliseen rakentamiseen on keinonsa mutta ne nostavat asuntojen hintaa, eikä moni ole tästä valmis maksamaan. Rakentamiseen ja asumiseen liittyvät asiat ovat ympäristöministeriön alaisuuteen kuuluvia. Nykyisen ympäristöministerin toimet eivät kuitenkaan kohdistu asumiseen ja asuntorakentamiseen, KD Naiset kritisoi.

KD Naiset vaatii, että asumiseen ja asuntorakentamiseen kiinnitetään paremmin huomiota.

Kiinteistöjen ja asuntojen huoneistoremontit on tehtävä tiukkojen kustannusraamien puitteissa, joten sisäilmaan ja rakennusten terveellisyyteen liittyvät haasteet saattavat jäävät huomiotta.

– Vuokra-asumisessa kunnallisten ARA-toimijoiden vastuu kiinteistöjen ja asuntojen huollosta on painava. Kiinteistöjen ja asuntojen huoneistoremontit on tehtävä tiukkojen kustannusraamien puitteissa, joten sisäilmaan ja rakennusten terveellisyyteen liittyvät haasteet saattavat jäävät huomiotta.

KD Naiset vaatii, että kunnallisten ARA-toimijoiden tulee henkilöstövalinnoissaan huomioida erillisen sisäilmaneuvojan toimi, jotta terveelliseen sisäilmaan ja rakennusten terveellisyyteen liittyvät asiat tulevat huomioiduksi oikein.

 

Ylös