”Positiivinen luottorekisteri ei ole kovin positiivinen” – Antero Laukkanen pelkää, että rekistereihin kerätty laaja tieto ei suojele vaan kostautuu asiakkaalle

1.3.2022 klo 18:39 Eduskunta Samuli Rissanen

Positiivinen luottorekisteri ei kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkasen mukaan ole niin positiivinen kuin miltä se näyttää. Hänen mukaansa se antaa pankille aivan rajattomat oikeudet saada asiakkaistaan

– Meistä kerättävän digitaalisen tiedon määrä alkaa olla sellaisella tasolla, että se, minkä piti suojata meitä, voikin kääntyä meitä vastaan. Minkä ajateltiin palvelevan meitä, sen vangeiksi olemme jäämässä. On vain ajan kysymys, milloin juuri mikään ei ole mahdollista tässä yhteiskunnassa ilman, että meidän digitaalinen jälkemme antaa siihen luvan, Antero Laukkanen arvioi eduskunnassa, joka kävi tänään lähetekeskustelun niin sanotusta positiivisesta luottorekisteristä.

Hallitus esittää positiivisen luottotietorekisterin perustamista. Sen tarkoituksena on torjua ylivelkaantumista ja toimia apuna talouden hallinnassa.

Meistä tulee yhä kasvavassa määrin vain bittinumeroita.

Laukkasen mukaan hallituksen esityksen riski on siinä, että se antaa rahoituslaitoksille mahdollisuuden avoimesti kategorisoida kansalaisia erilaisiin luotonsaajatasoihin ja ‑koreihin. Se voi johtaa siihen, että monien jo lujilla olevien mahdollinen luotonsaanti tulee erittäin kalliiksi ellei jopa mahdottomaksi vain sen takia, että hänestä on joku tietty digitaalinen jälki, jota joku rekisteri pitää yllä.

– On aivan mahdollista, että tulevaisuudessa jonkinlainen bittirobotti käsittelee meidän hakemuksiamme ilman minkäänlaista kontaktia ja ymmärrystä velan saajasta. Täysin kylmä, kova ja ilman minkäänlaista henkilökohtaista, inhimillistä kosketusta asiakkaaseen ja ratkaisee sen, saanko minä rahaa rahalaitokselta ja millä hinnalla.

Laukkanen muistuttaa, että ylivelkaantumisen yhtenä syynä on se, että rahalaitokset eivät riittävällä tarkkuudella selvitä velan hakijan taloudellista asemaa, vaikka laki niin edellyttää jo nyt. Usein velka myös myönnetään takaajan vahvan aseman vuoksi. Sekin on Laukkasen mukaan lainvastaista. Velka on aina myönnettävä velallisen maksukyvyn mukaan, ei takaajan maksukyvyn mukaan.

– Huoleni tässä rekisterissä on se, että tämä antaa pankille aivan rajattomat oikeudet saada meistä tietoa. Vaikka rekisteriä ylläpitää julkinen järjestelmä, Verohallinto, niin kuitenkin se antaa pankille sen mahdollisuuden, että se meidät lokeroi ja laittaa sellaisiin koreihin, joihin itsellämme ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa millään tavalla.

Laukkanen toivoo, että valiokuntakäsittelyssä, erityisesti perustuslakivaliokunnassa, otettaisiin näihin ongelmakohtiin kantaa.

– Useat asiantuntijat olivat valmistelussa sitä mieltä, että lain tavoitteet olisi voitu saavuttaa nykyisiä keinoja kehittämällä, hän sanoo.

Ylös