Ulla Lehtikangas teki Ylivieskassa valtuustoaloitteen anonyymistä rekrytoinnista

1.3.2022 klo 09:17 Politiikka Kristiina Kunnas

Kaupunginvaltuutettu ja Kristillisdemokraattien puoluevaltuuston jäsen Ulla Lehtikangas teki Ylivieskassa valtuustoaloitteen, jonka allekirjoitti 21 muuta valtuutettua.

Ylivieskan KD-kaupunginvaltuutettu Ulla Lehtikangas kertoo, että samaisessa kaupunginvaltuuston kokouksessa tapahtui paljon.

– Esillä oli myös vasemmiston tekemä ja muutamien kannattama valtuustoaloite, jossa haluttiin ottaa Pride-liputus Ylivieskan liputuskäytäntöön, Lehtikangas kertoo.

Hän on toista kautta valtakunnallisessa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöryhmässä.

– Usein jokin vähemmistöryhmä nousee esiin hyvinkin aktiivisesti. Ei kuitenkaan ymmärretä sitä, että yhdenvertaisuusperiaate koskee kaikkia. Teemme työryhmässä työtä kokonaisvaltaisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen eteen, Lehtikangas muistuttaa.

Puheenvuoroissa ja valmistelijan selonteossa tuli kuitenkin esille, että yhdenvertaisuusperiaate ei toteudu, mikäli kaupunki lisäisi vain yhden ryhmän liputuskäytännön piiriin.

– Totesin lisäksi toivovani, että vastakkainasettelun sijaan panostettaisiin ja keskityttäisiin entistä enemmän kokonaisvaltaiseen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kehittämiseen ja toimintojen toteuttamiseen. Etsittäisiin niitä konkreettisia keinoja sille, miten yhdenvertaisuutta saadaan arjessa toteutettua kaikkien kohdalla, riippumatta siitä kuuluuko johonkin vähemmistöryhmään tai ei.

Valtuustokokouksen lopuksi Kristillisdemokraattien kaupunginvaltuutettu Ulla Lehtikangas toi aloitteen, jossa hän esitti juuri tällaisia konkreettisia toimia. Hänen aloitteensa tavoittelee anonyymiä rekrytointia.

– Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että anonyymi rekrytointi otettaisiin käyttöön osaksi Ylivieskan kaupungin rekrytointiprosesseissa.

Lehtikankaan mukaan näin edistettäisiin hakijoiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua.

– Myös hakijoiden mahdollisesti kokemaa työsyrjintää suitsittaisiin näin, Lehtikangas sanoo.

Anonyymi rekrytointi on käytössä jo useissa kunnissa.

– Perustelen esitystäni myös sillä, että se edistäisi työpaikkahakemusten tasapuolista, osaamiseen ja pätevyyteen perustuvaa käsittelyä.

Anonyymissä rekrytoinnissa saapuneet hakemukset käsitellään ilman hakijoiden tunnistetietoja aina siihen saakka, kun on päätetty, keitä kutsutaan haastatteluun.

Anonyymissä rekrytoinnissa saapuneet hakemukset käsitellään ilman hakijoiden tunnistetietoja aina siihen saakka, kun on päätetty, keitä kutsutaan haastatteluun.

– Lähtökohtana on siis hakijoiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu. Menetelmän tarkoituksena olisi antaa kaikille hakijoille mahdollisuus päästä työhaastatteluun ilman, että siihen vaikuttavat työn kannalta epäoleelliset asiat kuten vaikkapa nimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite tai äidinkieli.

– Toisin sanoen hakijan osaaminen ja motivaatio ovat keskiössä, Lehtikangas muistuttaa.

Hänen mielestään anonyymi rekrytointi auttaisi keskittymään hakijoiden tosiasialliseen osaamiseen ja kokemukseen sekä tekemään valinnat näiden perusteella.

– Tällä olisi positiiviset vaikutukset hakijakokemukseen sekä kaupungin työnantajakuvaan. Se kannustaisi kaikenlaisia ihmisiä hakemaan kaupungin avoinna oleviin tehtäviin.

Lehtikangas väittää, että yhdenvertaisuuden lisäksi anonyymin rekrytoinnin tuoma työntekijöiden moninaisuus voisi olla Ylivieskan kilpailuvaltti.

Ulla Lehtikankaan valtuustoaloite sai 21 allekirjoittajaa. Aloite lähti kaupunginhallituksen valmisteluun.

Ylivieskan kaupunginvaltuutettu Ulla Lehtikangas kuuluu Kristillisdemokraattien puoluevaltuustoon.

Ylös