– Tarvetta olisi kohtuuhintaisille perheasunnoille, Sari Tanus sanoo

2.3.2022 klo 17:37 Eduskunta Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus muistuttaa, että kaupungeissa rakennetaan paljon pieniä asuntoja yksin ja kaksin asuville.

Tarvetta olisi kuitenkin myös suuremmille ja nimenomaan kohtuuhintaisille perheasunnoille.

– Tämä on tärkeää lapsiperheille, tämä on tärkeää ajatellen myös eri sukupolvien yhdessä asumista ja ikäihmisten perhehoitoa ajatellen. Näitä ajattelen edelleen asuntojen muunneltavuus olisi tärkeä huomioida jo suunnitteluvaiheessa, Tanus sanoi eduskunnassa, joka keskusteli hallituksen asuntopoliittisesta selonteosta.

Hän kysyi, kuinka tärkeänä hallitus näkee suurempien kohtuuhintaisten perheasuntojen rakentamisen edistämisen ja olisiko asuntojen helppo muunneltavuus nykyaikaa.

Tanus kysyi myös asunnottomuuden poistamisesta. Hän muistutti, että asunnottomuus voi kohdata ketä tahansa, ja vaikka Suomessa asunnottomuus on laskenut, niin viime vuonna ARAn selvityksen mukaan Suomessa oli yli 4 300 asunnotonta.

Suomessa oli yli 4 300 asunnotonta

– Kysyisinkin, mitä toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi tehdään ja näettekö, että nämä toimet ovat riittäviä?

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Karin mukaan asunnottomuuden poistamiseksi Suomessa on tehty jo pitkään töitä. Lähtökohta on hänen mukaansa se, että varmistetaan, että löytyy tarpeeksi edullisia asuntoja.

– Tämän lisäksi erityisesti asumisneuvonta nostetaan tässä ohjelmassa yhdeksi tavaksi päästä asunnottomuuden poistamisen tavoitteeseen. Tässä linjataan, että asumisneuvonta lakisääteistetään, sen saatavuutta parannetaan ja se ulotetaan kaikkiin asumismuotoihin. Ja nyt ympäristöministeriössä on jo aloitettu lainvalmistelu, ja esitys asumisneuvontaa koskevaksi laiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle tämän vuoden syksyllä.

Ylös