KD Naiset vaatii puuttumaan lähisuhdeväkivaltaan – ”Peruspalveluissa vahvistettava puheeksi ottamista”

11.3.2022 klo 11:28 Kotimaa Kristiina Kunnas

– On huolestuttavaa, että vain alle yksi prosentti kaikista hoitoon hakeutuvista tunnistetaan lähisuhdeväkivallan uhriksi, vaikka väkivaltaa lähisuhteissaan kokevat henkilöt käyttävät yli 80 % enemmän terveydenhuoltopalveluita kuin muu väestö, KD Naiset toteaa kannanotossaan.

Lähisuhdeväkivaltaa kokee Suomessa joka kolmas nainen. Väkivallan tekoja tapahtuu usein kodeissa ja ne jäävät helposti pitkäksi aikaa piiloon. Uhrin on vaikea ottaa kokemuksiaan itse puheeksi. Hän voi kokea asian vuoksi häpeää, syyllisyyttä ja pelkoa.

– Tästä syystä väkivaltakokemuksista täytyy kysyä suoraan, Kristillisdemokraattien naisjärjestö KD Naiset huomauttaa.

– On huolestuttavaa, että vain alle yksi prosentti kaikista hoitoon hakeutuvista tunnistetaan lähisuhdeväkivallan uhriksi, vaikka väkivaltaa lähisuhteissaan kokevat henkilöt käyttävät yli 80 % enemmän terveydenhuoltopalveluita kuin muu väestö.

KD Naiset haluaa rohkaista kaikkia reagoimaan ja puuttumaan tilanteisiin joissa havaitsee tai edes epäilee läheisensä kokevan väkivaltaa.

– Sama koskee myös niitä huomioita, jossa epäilee läheisensä käyttävän väkivaltaa omassa lähipiirissään.

On otettava yhteiseksi tavoitteeksi saada sosiaali-ja terveydenhuollon palveluihin työkäytännöt joissa tunnistetaan lähisuhde-ja perheväkivallan erityispiirteet ja osataan ottaa asia puheeksi asiakkaan kanssa.

– On otettava yhteiseksi tavoitteeksi saada sosiaali-ja terveydenhuollon palveluihin työkäytännöt joissa tunnistetaan lähisuhde- ja perheväkivallan erityispiirteet ja osataan ottaa asia puheeksi asiakkaan kanssa.

Samalla on rohkaistava asiakasta hakemaan apua. KD Naiset kannattaa THL:n laatimaa Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttöönottoa laajasti kunnissa joka puolella Suomea.

– Sen avulla saadaan esille mahdolliset väkivaltakokemukset, voidaan auttaa ja antaa tukea tilanteesta selviytymiseen, vähentää inhimillistä hätää ja kärsimystä ja säästää myös terveydenhuollon kustannuksia.

Ylös