Tilapäinen suojelu ensi kertaa käyttöön Ukrainasta paenneille

11.3.2022 klo 13:53 Ulkomaat Merja Eräpolku

Suomi myöntää tilapäistä suojelua Venäjän hyökkäyksen takia Ukrainasta paenneille. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun EU käyttää tilapäisen suojelun direktiiviä. Myöskään Suomessa ei ole aiemmin myönnetty tilapäisen suojelun oleskelulupia.

Tilapäistä suojelua voidaan myöntää huomattavasti nopeammin kuin normaalissa turvapaikkamenettelyssä.

– On tärkeää, että EU:ssa on reagoitu nopeasti Ukrainasta paenneiden suureen määrään. Tilapäinen suojelu on inhimillinen ratkaisu sotaa paenneille ukrainalaisille ja varmistaa myös sitä, että EU-maiden turvapaikkajärjestelmät eivät kuormitu Ukrainasta paenneiden turvapaikkahakemusten käsittelystä, sanoo Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen.

– Päätös varmistaa myös sitä, että muiden kansainvälistä suojelua hakevien turvapaikkahakemusten käsittely ei viivästy, Lehtinen toteaa.

Tilapäinen suojelu eroaa turvapaikan hakemisesta. Tilapäistä suojelua myönnetään rajatulle kohderyhmälle, eikä siihen sovelleta yksilöllistä harkintaa suojelun tarpeesta kuten turvapaikanhakijan kohdalla.

Kuten turvapaikanhakijakin, tilapäistä suojelua saava voi asua vastaanottokeskuksessa tai järjestää majoituksensa itse, jolloin sitä kutsutaan yksityismajoitukseksi. Hänellä on oikeus tarvittaessa erilaisiin vastaanottopalveluihin, kuten terveydenhuoltoon, sosiaalipalveluihin ja vastaanottorahaan. Tilapäiseen suojeluun liittyy myös oikeus työskennellä, kun lupa on myönnetty. Ensimmäinen tilapäisen suojelun oleskelulupa myönnetään enintään vuodeksi, mutta EU voi tarvittaessa pidentää ajanjaksoa.

Toistaiseksi vain pieni osa Ukrainasta paenneista on tullut Suomeen. Kaikki Suomeen saapuneet ukrainalaiset eivät ole hakeneet turvapaikkaa. Ukrainalaiset voivat oleskella Suomessa viisumivapaasti kolmen kuukauden ajan. Heillä voi olla myös jokin muu oleskeluluvan peruste, kuten työpaikka tai perheenjäsen Suomessa.

Maahanmuuttovirasto on julkaissut tilapäisen suojelun hakemisen ohjeet verkkosivuillaan. Tilapäistä suojelua haetaan Suomessa poliisilta tai rajaviranomaiselta. Tämän jälkeen Maahanmuuttovirasto myöntää tilapäisen suojelun oleskeluluvan.

Suomessa asuu vakituisesti reilut 7000 ukrainalaista.

Merkittäviä ukrainalaisvähemmistöjä on eri puolilla Eurooppaa. Suomessa asuu vakituisesti reilut 7000 ukrainalaista. Etenkin ukrainalaisen kausityövoiman rooli on viime vuosina ollut tärkeä.

Sisäministeriö asetti Ukrainan sodan vuoksi maaliskuun alussa poikkihallinnollisen ryhmän koordinoimaan Suomeen tulevaa muuttoliikettä. Koordinaatioryhmän tarkoituksena on taata eri toimijoiden välinen sujuva tiedonvaihto ja ylläpitää yhteistä tilannekuvaa siitä, mitkä toimet ovat tarpeen. Ryhmässä ovat edustettuina useiden ministeriöiden lisäksi ainakin Maahanmuuttovirasto, Kuntaliitto ja Suomen Punainen Risti.

 

 

Ylös