Helsingin KD esittää toimia kaupungin lämmöntuotannon omavaraisuuden ja kohtuuhintaisuuden edistämiseksi

19.3.2022 klo 18:40 Kotimaa Merja Eräpolku

Kristillisdemokraattien Helsingin piirin hallitus ja varavaltuutettu Mauri Venemiehen esittävät kannanotossaan eri toimia Helsingin lämmöntuotannon omavaraisuuden ja kohtuuhintaisuuden edistämiseksi.

Helsingin kristillisdemokraatit esittävät, että tulevaisuudessa Helsingin kaukolämmön tuotannossa tulee satsata voimakkaasti geotermisen lämmön hyödyntäminen. Lisäksi on panostettava lisääntyvissä määrin lämmön talteenottoon merivedestä, jota voidaan hyödyntää myös kaukojäähdytyksessä. Sähköntuotantoon on otettava myös modulaarisia eli ns. pienydinvoimaloita. Lisäksi olisi saatava taloudellisesti järkevällä tavalla mahdollisuus hyödyntää Kilpilahden öljynjalostamon hukkalämpöä.

– Näillä toimenpiteillä voidaan vähentää riippuvuutta Venäjältä tuotavasta energiasta ja toiseksi vielä tärkeämpi asia on, että helsinkiläisten kaukolämmön hinta on näillä satsauksilla tulevaisuudessa vakaampi, eikä niin riippuvainen ulkomaisen energian hintaheilahduksista, kannanotossa todetaan.

Helsingin kaupunki korotti äskettäin kaukolämmön hintaa yli 20 prosenttia.
– Tosin korotustarve olisi kuulemma ollut jopa 50 prosenttia.

Ylös