”Yhtenäisyyttä ja luottamusta tarvitaan kipeästi, kun pohdimme turvallisuuspolitiikkamme vahvistamista”, muistuttaa Nato-jäsenyyttä kannattava Päivi Räsänen

21.3.2022 klo 16:22 Politiikka Merja Eräpolku

– Venäjän hyökättyä Ukrainaan tuntui tapahtuvan kansallisen yhtenäistymisen ihme, mikä näkyi myös hyvänä yhteishenkenä eduskunnassa. Kansallista yhtenäisyyttä ja keskinäistä luottamusta tarvitaan kipeästi nyt, kun pohdimme tasavallan presidentin ja hallituksen johdolla turvallisuuspolitiikkamme vahvistamista, muistuttaa KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen.

Suomessa käytävästä kiivasta Nato-jäsenyyskeskustelua seuraava kansanedustaja Päivi Räsänen korostaa Twitter- ja Facebook-sivuillaan, ettei ole syyttelyn eikä piikittelyn aika.

– Toivon, että keskinäisessä kunnioituksessa antaisimme arvostusta niille, jotka ovat eri mieltä kanssamme tai ovat muuttaneet mieltään. Luotan, että jokainen päättäjä pyrkii rakentamaan isänmaalleen ja kansalleen turvallisuutta tässä haasteellisessa tilanteessa, Räsänen kirjoittaa.

Olen ilmaissut kannattavani Naton jäseneksi pyrkimistä mahdollisimman pian, mutta sellaisena ajankohtana, mikä arvioidaan optimaaliseksi

– Olen itse ilmaissut julkisesti kannattavani Naton jäseneksi pyrkimistä mahdollisimman pian, mutta sellaisena ajankohtana, mikä arvioidaan optimaaliseksi. Silti arvostan toisenlaisiakin näkemyksiä ja varoituksia – tämä tilanne ei ole yksinkertainen.

Räsänen toivoo, että suomalaiset antaisivat täyden tukensa tasavallan presidentille ja pääministerille sekä hallitukselle.

– Samoin kunnioituksemme edellisille presidenteille ja vaikuttajille. Jokainen on omana aikanaan varmasti pyrkinyt itsenäisyytemme turvaamiseen silloisen parhaan tiedon ja ymmärryksen varassa, hän lisää ja muistuttaa rukoilemaan esivallan puolesta:

– Apostoli Paavalin kehotus (Tim 2: 1-4) tuntuu erityisen ajankohtaiselta nyt, niin omassa isänmaassamme kuin sotivassa ja kärsivässä maailmassa.

Räsänen toteaa, että Ukrainan sota on osoittanut sen, miten yksin liittoutumaton maa jää puolustamaan itseään.

– Materiaalista apua, myös aseita on kyllä sinne saatu, mutta ukrainalaiset sotilaat itse hoitavat alueensa ja kansansa puolustamisen. Venäjän mahdollinen uhka on otettava vakavasti myös Suomessa.

Tärkeää on vahvistaa omaa puolustuskykyä, varautumista, omavaraisuutta ja huoltovarmuutta.

– Oma kantani mahdolliseen Nato-jäsenyyteen on myönteinen, mutta erityisen tärkeää on vahvistaa omaa puolustuskykyä, varautumista, omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Päätöksen tulee perustua huolelliseen punnintaan eri vaihtoehtojen riskeistä ja hyödyistä. Oleellista on varmistaa myös mahdollisen liittymisprosessin aikainen turvallisuus.

Räsänen korostaa, että kansallinen yhtenäisyys ja valtiollisten instituutioiden, ulkopolitiikkaa johtavan tasavallan presidentin, hallituksen ja eduskunnan hyvä yhteistyö ja yhteinen tilannekuva on erityisen tärkeää, päädytäänpä mihin tahansa lopputulokseen.

 

Ylös