– Pohjoismaiden puolustusyhteistyötä tulee priorisoida ja tehostaa, muistutti Peter Östman, kun eduskunta keskusteli pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuudesta

23.3.2022 klo 21:19 Eduskunta Merja Eräpolku

– Pohjoismaiden yhteisenä tavoitteena on kansainvälisesti vahva Pohjola, joka on eurooppalaisen ja globaalin yhteistyön tärkeä vaikuttaja. Tavoitteen saavuttamiseksi tämä edellyttää tiivimpää yhteistyötä erityisesti EU:ssa, totesi kansanedustaja Peter Östman eduskuntakeskustelussa pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuudesta.

Eduskunta kävi täysistunnossa ajankohtaiskeskustelun Pohjoismaiden asemoitumisesta globalisoituneessa maailmassa ja pohjoismaisen yhteistyön tavoitteista. Pohjoismaiden neuvosto täyttää tänä vuonna 70 vuotta, jolloin myös Suomi toimii sen puheenjohtajamaana. Puheenjohtajuusohjelmassaan Suomi peräänkuuluttaa pohjoismaisia tulevaisuuskeskusteluja.

Peter Östman (kd) muistutti, että Pohjoismaiden yhteiset arvot vahvistavat Pohjoismaiden asemaa yhtenä maailman innovatiivisimmista ja kilpailukykyisimmistä alueista.

– Vaikka olemmekin kilpailijamaita, meillä on yhteiset työmarkkinat ja samat haasteet Pohjoismaissa. Kaikki me tarvitsemme lisää työvoimaa. Töitä on tehtävä yhdessä työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi.

– Puolustusyhteistyötä tulee tietysti priorisoida ja tehostaa, ja on hyvä, että olemme nyt heränneet Pohjanlahden ja Itämeren molemmin puolin, Östman totesi pitämässään KD:n puheenvuorossa.

Keskustelun avannut kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd) totesi, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on käänteentekevästi muuttanut koko Euroopan turvallisuusympäristöä.

– Koronapandemia on ajanut Pohjoismaatkin uusien haasteiden äärelle. On syytä pohtia pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuutta sekä sen kehittämistä strategisempaan suuntaan, Tuomioja sanoi.

Valtuuskunnan varapuheenjohtaja Lulu Ranne (ps) korosti pohjoismaisen kriisiyhteistyön ajankohtaisuutta muuttuneessa turvallisuustilanteessa sekä koronan jälkeisessä maailmassa.

– On panostettava entistä enemmän kriisiyhteistyöhön. Puheenjohtajuusohjelmassamme olemme esittäneet pohjoismaista kyberturvallisuusstrategiaa sekä varautumisyhteistyön laajentamista. Tarvitsemme lisää yhteiskuntaturvallisuutta ja parempaa huoltovarmuutta Pohjolassa, Ranne kommentoi.

Täysistuntokeskustelu ajoittui Pohjolan päivälle. Helsingin sopimus eli yhteistyösopimus Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välillä allekirjoitettiin 23.3.1962. Helsingin sopimus on virallisen pohjoismaisen yhteistyön juridinen perusta.

Ylös