Antero Laukkanen on huolissaan ruoka-aputyön vaikeutumisesta – Menevätkö ruoka-aputyölle tarkoitetut tukirahat hallintoon konkreettisen avustustyön sijaan?

25.3.2022 klo 10:45 Eduskunta Merja Eräpolku

Eduskunnan köyhyysryhmän puheenjohtaja Antero Laukkanen (kd) on huolissaan ruoka-aputoiminnan jatkon turvaamisesta Suomessa. Samanaikaisesti kun ruoka-avun tarve kasvaa, ollaan niin Suomessa kuin EU:ssakin tekemässä muutoksia, jotka vaikeuttavat ruoka-avun toteuttamista.

Kansanedustaja Antero Laukkasen mukaan on suuri huoli siitä, meneekö valtion ruoka-apuun suunnattu tukiraha vain hallintoon ja hankkeisiin, mutta ei ruohonjuuritasolla konkreettista ruoka-aputyötä tekevien avustusjärjestöjen toiminnan mahdollistamiseen.

Nykyisiltä ruoka-avun toteuttajilta edellytetään tulevaisuudessa myös tuen tarjoamista talouteen, työllistymiseen ja ravitsemukseen liittyvissä asioissa sekä toiminnan hankepohjaisuutta.

– Vaikka tavoitteen taustalla on hyvä tahto, vaatimukset uhkaavat heikentää ruoka-aputoimijoiden toimintamahdollisuuksia entisestään. Nämä järjestöt eivät toteuta hankkeita, vaan jakavat ruokaa nälkäisille. Uudet vaatimukset syövät resursseja varsinaiselta ruokajakelulta, Laukkanen muistuttaa. Hän on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen ministerin vastattavaksi.

Maaliskuun puolivälissä STM ilmoitti päätöksestä periä useilta ruoka-apua jakavilta yhdistyksiltä takaisin jaettuja tukia, koska niitä on ministeriön mukaan käytetty eri tarkoituksiin kuin mihin niitä on anottu.

– Perittävät summat ovat pieniä, mutta pääosin vapaaehtoisvoimin toimivien yhdistysten budjeteissa ne ovat merkittäviä ja tilanne on järjestöjen kannalta kohtuuton, Laukkanen toteaa.

Kansanedustaja Antero Laukkanen (kd) on eduskunnan köyhyysryhmän puheenjohtaja.

Hän muistuttaa, että elintarvikkeiden voimakas hintojen nousu lisää entisestään ruoka-avun tarvetta, joka on jo koronapandemian jäljiltä suuri.

– Huolena on, että samaan aikaan kun ruoka-avun tarvitsijoiden määrässä nähdään nousua, järjestelmään tehtävät muutokset uhkaavat lamauttaa avun toteuttamisen. Pelkona on myös katveajan syntyminen vanhan ja uuden järjestelmän välille. Se olisi erittäin vahingollista niille ihmisille, jotka ruoka-apua tarvitsevat.

– Siksi pitäisikin vähentää byrokratiaa ja suunnata rahoitus nimenomaan ruokajakeluun ja sen tukeen, ja varmistaa, ettei tehdä sellaisia muutoksia, jotka heikentävät avunsaantimahdollisuuksia. Se varmistaa parhaiten, että toimijat pystyvät jatkamaan työtä erityisesti nyt, kun ruoan hinta nousee, Laukkanen korostaa.

Myös EU:n ruoka-apu on muutoksessa. Jatkossa sitä toteutetaan hankkeiden kautta ja jaettavina maksukortteina kuivamuonan sijaan. KELA on alustavasti viestittänyt, että maksukorttien vastaanottaminen ei pienentäisi toimeentulotukea, mutta asiasta ei ole virallista päätöstä, eikä asiaan ole kuultu Verottajan kantaa.

Tekemässään kirjallisessa kysymyksessä Laukkanen kysyy, miten hallitus aikoo turvata ruohonjuuritasolla toimivien yhdistysten mahdollisuudet jatkaa ruoka-aputoimintaa keskeytyksettä tulevina kuukausina ruoan hinnan noustessa, ja mitä hallitus aikoo tehdä korjatakseen suunniteltujen muutosten aiheuttaman vinouman, joka vie ruoka-aputyön painopistettä pois varsinaisesta ruoka-aputoiminnasta.

Kirjallisen kysymyksen on allekirjoittanut kymmenkunta Kristillisdemokraattien ja Perussuomalaisten kansanedustajaa.

Ylös