Kansainvälisen yhteisön ilmaistava huolensa sananvapauteen kohdistuvista hyökkäyksistä, korosti konservatismi-konferenssissa Brysselissä puhunut Päivi Räsänen

25.3.2022 klo 12:31 Politiikka Merja Eräpolku

– On tärkeää puolustaa niitä arvoja, jotka ovat länsimaisen sivilisaation ja hyvinvoinnin vankka ja muuttumaton perusta, korosti KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen puheessaan NatCon-konferenssissa Brysselissä.

Kansallinen konservatismi eli NatCon-konferenssi keräsi Brysseliin 23-24. maaliskuuta konservatismista kiinnostuneita poliitikkoja, toimittajia, tutkijoita ja opiskelijoita. Tapahtuman teema oli ”Kansallisvaltion tulevaisuus Euroopassa”. Suomesta konferenssiin osallistui puhujana kansanedustaja Päivi Räsänen.

Laajassa puheenvuorossaan hän käsitteli niin ajankohtaisia turvallisuuspoliittisia kysymyksiä kuin kristilliseltä arvopohjalta nousevia arvokysymyksiäkin. Räsänen kertoi osallistujille myös häntä vastaan nostetusta oikeusprosessista.

Räsänen totesi, että jo viidentenä vuonna peräkkäin Suomi sijoittui maailman onnellisimmaksi maaksi YK:n World Happiness Report -raportissa. Lisäksi World Justice Project julkaisi viime lokakuussa uusimman oikeusvaltioindeksin, jossa arvioitiin oikeusvaltioperiaatetta 139 maassa. Suomi sijoittui kolmanneksi.

Jos tämä on mahdollista Suomessa, sama voi tapahtua missä tahansa.

– On hälyttävää, että oikeusvaltioindeksissä näin korkealle sijoittuneessa maassa olen oikeudessa syytettynä klassiseen kristinuskoon perustuvien uskomusteni ilmaisemisesta. Johtopäätös on, että jos tämä on mahdollista Suomessa, sama voi tapahtua missä tahansa, Räsänen sanoi.

Viitaten valtakunnansyyttäjän ja omien näkemystensä eroon koskien syytteiden taustalla olevan laisäädännön tarkoitusta ja tulkintaa, hän muistutti, että on ongelmallista, jos käsitys laista eroaa voimakkaasti.

– Jos parlamentin jäsen, lainsäätäjä, joka on ollut virassa viimeiset 27 vuotta, ei tunnista mahdollista rikosta, miten tavallinen kansalainen voi sitten havaita tällaisen rikoksen mahdollisuuden, Räsänen totesi ja kertoi, että mahdollinen tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on jopa kaksi vuotta vankeutta tai sakko.

– Mutta vielä vakavampi ongelma olisi sensuuri: määräys poistaa sosiaalisen median päivitykset tai julkaisukielto. Tuomio avaisi portit vastaavien julkaisujen kieltämiselle ja nykyajan kirjarovioiden uhalle.

Edes pahamaineisimmat rikolliset eivät menetä ihmisoikeuksiaan tai ihmisarvoaan, jos he saavat rangaistuksen teoistaan.

– Syyttäjä väitti, että näkemykseni tunnetaan ”fundamentalistisena” oppina, jonka hän tiivisti ”rakasta syntistä, vihaa syntiä”. Tätä oppia hän piti loukkaavana ja häpäisevänä, koska hänen mukaansa ei voi tehdä eroa henkilön identiteetin ja hänen toimintansa välillä. Jos tuomitset teon, tuomitset myös ihmisen ja pidät häntä alempiarvoisena, Räsänen kuvasi.

– Edes pahamaineisimmat rikolliset eivät menetä ihmisoikeuksiaan tai ihmisarvoaan, jos he saavat rangaistuksen teoistaan. Erityisesti oikeudessa tämän periaatteen pitäisi olla hyvin selkeä.

Räsäsen mukaan tuomioistuimen on ensimmäistä kertaa otettava kantaa siihen, onko laillista siteerata Raamattua ja olla samaa mieltä siitä. Tuomareiden on punnittava perusoikeuksien ja rikosoikeuden välisiä suhteita sekä eri perusoikeuksien välistä suhdetta.

– Se, että minua syytetään siitä, että olen ilmaissut syvälle juurtuneen uskoni maassa, jolla on niin syvät juuret sanan- ja uskonnonvapaudessa, tuntuu epätodelliselta. On tärkeää muistaa, että ”vihapuheelle” ei ole yleisesti sovittua määritelmää.

Räsänen kertoi olevansa syvästi huolissani Euroopan komission lainsäädäntöaloitteesta laajentaa EU-rikosten luettelo vihapuheeseen ja viharikoksiin.

Komissio ilmoitti Euroopan parlamentille viime joulukuussa, että se pyrkii laajentamaan EU:n rikosten luettelon vihapuheeseen ja viharikoksiin.

– Toivon, että jokainen Euroopan valtio pysyy vahvana tässä tärkeässä asiassa, puolustaa sananvapautta ja äänestää tätä ehdotusta vastaan.

Räsänen muistutti, että unionin perussopimusten mukaan EU-rikokset ovat erityisen vakavia rikoksia, joilla on rajat ylittävä ulottuvuus ja jotka edellyttävät, että kaikilla jäsenmailla on samat vähimmäisvaatimukset niiden torjunnassa.

– Kun otetaan huomioon kauaskantoiset vaikutukset jäsenmaihin, EU-rikosten luettelo on ymmärrettävästi pieni, ja se sisältää tällä hetkellä vakavia rikoksia, kuten terrorismin, ihmiskaupan, aseiden ja huumeiden sekä järjestäytyneen rikollisuuden. Tällä hetkellä ei ole oikeusperustaa vihapuheen ja viharikosten kriminalisoinnille EU:n tasolla.

Toivon, että tapaukseni muodostaisi myönteisen ennakkotapauksen sananvapauden osalta tulevaisuudessa.

Räsänen arvioi, että hänen syytteitään koskeva tuomioistuimen päätös on merkittävä ennakkotapaus, joka vaikuttaa koko Euroopan lainsäädäntöön tulevaisuudessa.

– Toivon, että tapaukseni muodostaisi myönteisen ennakkotapauksen sananvapauden osalta tulevaisuudessa.

– Kansainvälisen yhteisön olisi ilmaistava huolensa kaikista sananvapauteen kohdistuvista hyökkäyksistä. Jokaisella pitää olla vapaus ilmaista uskoaan pelkäämättä sensuuria tai rikosoikeudellisia seuraamuksia, Räsänen korosti.

Tällä hetkellä sekä Suomessa että Euroopassa elämme historian vaiheessa, jossa paine olla noudattamatta perinteisiä arvoja kasvaa voimakkaasti.

– Lastensuojelu, ihmisarvo, ihmisoikeuksien arvostaminen, kaikki lainsäädäntö ja sivilisaatiomme perusta juontavat juurensa kristilliseen näkemykseen ihmisestä. Rehellisyys, korkea työetiikka ja viranomaisten kunnioittaminen ovat verotulojen edellytyksiä, jotka mahdollistavat hyvinvoinnin jatkuvuuden. Tasapainoiset perheet, kestävät avioliitot ja vastuullinen vanhemmuus ovat lasten ja nuorten hyvän kehityksen edellytyksiä.

– Lapset ja nuoret ovat tehokkain indikaattori seurauksista, joita yhteiskunnan arvoilla on. Yhteiskunnan arvosiirtymän vuoksi todistamme sekä Suomessa että Euroopassa tilannetta, jossa taloudellisesta hyvinvoinnista huolimatta meillä on ennennäkemättömän paljon henkistä huonoa oloa, Räsänen totesi.

Ylös