Välineellistetyn maahanmuuton estämiseksi on luotava mahdollisimman tehokas lainsäädäntö, Sari Essayah vaatii

28.5.2022 klo 11:04 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien Varsinais-Suomen piirikokouksessa Aurassa poliittisen tilannekatsauksen pitänyt Sari Essayah vaatii, että muun muassa maahanmuuton välineellistämiseen varautuvien valmiuslain ja rajavartiolain muutokset on käytävä läpi kokonaisuutena.

Hallitus on tuonut eduskuntaan valmiuslain muutosesitykset, joilla pyritään varautumaan hybridivaikuttamisee kuten välineellistettyyn maahanmuuttoon. Hallitus lupasi lakiesitystä antaessaan, että myöhemmin tulee pykälät, jolla mahdollistetaan ulkorajojen sulkeminen poikkeusoloissa.

– Tällaista esitystä hallitukselta ei kuitenkaan ole tulossa, Essayah kertoo.

Pidän tärkeänä, että eduskunnalla on käsissään hybridivaikuttamiseen, kuten maahanmuuton välineellistämisen estämiseen, mahdollisimman tehokkaasti puuttuva lainsäädännön kokonaisuus.

Sen sijaan nyt on lausunnoilla rajavartiolain muutos, jossa on samoja pykäliä kuin valmiuslain muutosesityksissä kuten mahdollisuus ottaa tarvittaessa käyttöön yksityisomaisuutta ilman poikkeusoloja.

Rajavartiolain muutoksissa on kyse normaaliolojen lainsäädännöstä. Esimerkiksi kiinteistön tai ajoneuvon käyttöönotto ei vaatisi poikkeusoloja tai valmiuslakia.

Essayah’n mielestä poikkeusolojen valmiuslain ja normaaliolojen rajavartiolain pitäisi kuitenkin olla synkroniassa eli valmiuslain valtuudet alkavat siitä, mihin ne rajavartiolaissa loppuvat.

Sekava tilanne on hänen mukaansa todennäköisesti syntynyt hallituksen tiedusteltua maahanmuuton välineellistämiseen varautuvista pykäläesityksistä komissiolta, joka on ohjeistanut viemään pykälät normaaliolojen lainsäädäntöön.

Komissio ei kuitenkaan ole Suomen perustuslain ja poikkeusolojen lainsäädännön asiantuntija.

– Eduskunnan perustuslakivaliokunta viime kädessä määrittää, voidaanko esitettyjä omaisuuden suojaan kajoavia esityksiä viedä läpi normaaliolojen lainsäädännössä, Essayah muistuttaa.

Nyt hallituksen kahdessa eri ministeriössä valmistellut lait, joilla pyritään vaikuttamaan samaan vakavaan turvallisuusuhkaan ulkorajoillamme, eivät muodosta kokonaisuutta, vaan sekavan esityksen. Kuitenkin ulkorajojemme turvaaminen hybridivaikuttamiselta pitäisi olla kiireellisesti aikaansaatava muutos lainsäädännössämme, Essayah arvioi.

Hän kannattaa kokoomuksen Petteri Orpon ajatusta, että valmiuslain pikaisen käsittelyn varmistamiseksi koolle kutsutaan parlamentaarinen ryhmä.

– Lisäksi näen tärkeänä, että samassa yhteydessä käydään läpi myös rajavartiolain muutokset, jotta eduskunnalla on käsissään hybridivaikuttamiseen, kuten maahanmuuton välineellistämisen estämiseen, mahdollisimman tehokkaasti puuttuva lainsäädännön kokonaisuus.

Ylös