Sari Essayah valmistujaispäivänä: ”Opettajien hätähuuto on otettava tosissaan”

4.6.2022 klo 19:20 Politiikka Kristiina Kunnas

– Koulun merkitys on suuri lapsen ja nuoren elämässä, mutta merkittävä myös yhteiskunnan menestykselle. Koulusäästöjen sijaan kannattaa siis panostaa koulutuksen laatuun, toteaa puheenjohtaja Sari Essayah valmistujaispäivänä 4. kesäkuuta.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah onnittelee blogissaan 25 000 uutta ylioppilasta sekä 43 000 ammatillisen tutkinnon suorittanutta. Peruskoulun päättötodistuksen saa lisäksi lähes 61 000 nuorta.

Essayah muistuttaa, että koulun merkitys lapsen ja nuoren elämässä on suuri, mutta merkittävä se on myös koko yhteiskunnan menestyksen kannalta.

– OECD:n vertailu osoittaa, että hyvät PISA-tulokset kasvattavat huomattavasti maan taloutta ja hyvinvointia pitkällä aikavälillä. Tämä ei liene kellekään yllätys.

Luokka- ja ryhmäkokojen kasvaminen sekä lasten riittämätön tuki ovat yhtä vakavat huolet.

– Koulusäästöjen sijaan kannattaa siis panostaa koulutuksen laatuun, Essayah kannustaa.

Hän harmittelee sitä, että kuntien säästöpaineissa koulujen luokka- ja ryhmäkoot ovat kasvaneet. Essayah’n johtamat Kristillisdemokraatit haluaa panostaa pienempiin luokkakokoihin ja kasvattaa tuntikehyksiä kunnissa niin, että opettajilla on mahdollisuuksia tuki- ja jakotunteihin sekä pienryhmäopetukseen silloin, kun se on tarpeen.

– Lasten riittämätön tuki on yhtä vakava huoli. Riittämätöntä tukea saavat lapset ja nuoret ovat huomattavasti kalliimpien ja mittavampien tukitoimien kohteina aikuisiässä, mikäli asiaan ei puututa, Essayah murehtii.

Lähikoulu- ja inkluusioperiaatteet ovat hänen mielestään lähtökohtaisesti hyviä periaatteita.

– On hyvä, että lapset saavat käydä kouluaan lähellä ja eriyttämistä erityistarpeisten oppilaiden omiin ryhmiin tapahtuu mahdollisimman vähän. Inkluusiomalli vaatii kuitenkin onnistuakseen merkittävästi nykyistä enemmän lisäresursseja oppilaiden tarpeisiin vastaamiseen.

Essayah on huomannut, että inkluusiosta tuli säästökeino liian monessa kunnassa.

Inkluusiosta tuli säästökeino liian monessa kunnassa.

– Erityisen tuen tai tehostetun tuen tarpeessa olevat oppilaat eivät saa tarvitsemaansa tukea isossa lähikoululuokassaan, kaikkien oppilaiden opetus häiriintyy, vanhemmat ovat tyytymättömiä ja opettajat uupuvat riittämättömyyteen ja keinottomuuteen.

OAJ:n selvityksen mukaan 97 prosenttia opettajista oli sitä mieltä, ettei tuki toimi lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Muutosprosessissa keskitetyn järjestelmän vahva ja yksilöllistetty tuki ei siirtynyt lähikouluihin kuin pieneltä osaltaan.

– Valmistujaisjuhliin on yhä vähemmän mahdollisuuksia tulevaisuudessa, ellei koulu saa arkisen koulutyön edellyttämiä resursseja käyttöönsä. Opettajien hätähuuto on otettava tosissaan, Sari Essayah vaatii.

 

Ylös