Sari Essayah kertoo kristillisdemokraattien keinot suomalaisten ostovoiman tukemiseksi

16.6.2022 klo 14:09 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja pitää tärkeimpänä keinona tuloveron alennusta, joka kohdennettaisiin pieni- ja keskituloisille. Seuraavaksi hän peruisi hallituksen polttonesteisiin kohdistamat veronkorotukset.

Osin Venäjän hyökkäyssodasta ja Putinin sotahinnoista kumpuava inflaatiotahti on kääntänyt maailmantalouden kierteeseen, josta voi olla vaikea rimpuilla irti. Suomalaisten kukkaroissa tilanne näkyy ostovoiman heikkenemisenä.

Ruoka kallistuu Tilastokeskuksen tuoreimpien inflaatiolukujen perusteella yhdeksän prosentin vauhtia ja polttoaineet sitäkin enemmän. Kohoavat korot lisäävät velkaantuvan valtion lainanhoitokuluja ja kotitaloudet puolestaan kokevat nousevat korot eritoten asuntolainoissaan.

Samalla rahalla saa siis vähemmän kuin aikaisemmin ja kohonneet korkokulut ovat poissa muusta kulutuksesta.

Tässä tilanteessa hyvät neuvot ovat kalliit. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, itsekin ekonomi Sari Essayah arvioi, että tässä tilanteessa tuloveron alentaminen kaikille kohdistuvana keinona oman arjen kustantamiseen on tärkein toimenpide. Se pitäisi kohdentaa erityisesti pieni- ja keskituloisille, joiden kulutuksessa kohonneet hinnat vastaavat suurempaa osuutta.

Polttoaineveron korotusten peruminen olisi Essayah’n mukaan seuraava toimenpide.

Essayah’n mukaan hallitus on tehnyt vahinkoa hintojen nousulle tekemällä kautensa aluksi veronkorotuksen, joka on joka vuosi nostanut polttonesteiden hintoja.  Myös lämmityspolttoaineiden hinta on noussut verotuksen myötä.

– Palauttamalla nämä saataisiin jo hieman alennettua kuluttajien kukkarossa näkyviä kohonneita kustannuksia, jotka puolestaan heijastuvat myös ruoan hintaan.

Sen sijaan ruokakassin hinnan alentaminen ruoan arvolisäveroa alentamalla hieman epäilyttää Essayahia. Hän arvioi, että ei ole täyttä varmuutta siitä, siirtyisikö arvonlisäverokannan alentaminen hintoihin vain ottaisiko kauppa hintojen yleisessä nousukiidossa siitä siivun itselleen.

Kristillisdemokraatit on kuitenkin vaihtoehtobudjeteissaan halunnut ohjata kulutustottumuksia terveellisempään suuntaan esittämällä hedelmä- ja vihannestuotteisiin alempaa arvonlisäverokantaa.

KD:n vaihtoehtobudjetissa on ollut lapsilisän tasokorotus ja myös verotuksen lapsivähennyksen palauttaminen.

Essayah piirtää verokeskustelussa selvän linjaeron KD:n ja toisen oppositiopuolueen, Kokoomuksella välille.

– Kokoomuksella on kaikille kaikkea, joka johtaa tietysti siihen, että erittäin hyvätuloisille tulee suhteessa suurimmat veronalennukset.

– Kristillisdemokraattien linja on se, että veroalennukset pitää suunnata pieni- ja keskituloisille ja sen lisäksi erityisryhmille eli juurikin lapsivähennys lapsiperheille ja omaishoidontuen verovapaus. Kaikkia auttaa liikkumisen ja lämmityskustannuksissa vastaantuleminen.

– Miksi hallitus katkaisi tämän suojaosan noston viime jouluun?

Essayah on puhunut myös työttömyysturvan suojaosan nostosta.

– Miksi hallitus katkaisi tämän suojaosan noston viime jouluun? Tämä olisi vasemmistohallitukselle erittäin sopiva toimenpide, joka oikeasti auttaisi monien ihmisten kohdalla, madaltaisi työllistämisen kynnystä. Suosittelen, että hallitus ottaisi tämän KD:n jo viime syksynä esittämän toimenpiteen käyttöönsä, hän sanoo.

Kaikkein pienituloisimpia eli toimeentulotukiasiakkaita auttaisi, jos kuntien harkinnanvaraisen toimeentulotuen normeissa joustettaisiin.

– Jos tulee vaikka yksittäinen iso sähkölasku niinkuin nyt on monelle perheelle tullut tänä keväänä yllätyksenä kun pörssisähkön hinta on nopeasti kohonnut. Näissä voitaisiin tulla vastaan siten, että joku yksittäinen sähkölasku ei ihan koko perheen taloutta laittaisi ylösalaisin.

– Toimeentulotuen laskurista voisi perheiden kohdalla jättää lasten ja nuorten ansaitsemat kesätyötulot huomioimatta. Se hyvin herkästi antaa sen signaalin, että mitä järkeä on mennä edes kesätöihin.

Hintojen nousu saattaa tulevan syksyn ja talven aikana lisätä ruoka-apuasiakkaiden määrää. Kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetissa on esitetty 3 miljoonaa euroa tähän.

Vaikka kristillisdemokraatit tekevät mittavia satsauksia, puolueen vaihtoehtobudjetti ottaa miljardin vähemmän velkaa hallituksen budjettiin nähden.

– Silti KD:n vaihtoehtobudjetissa on hoitovelan purkuun, hoitajien palkkauksiin esitetty puoli miljardia euroa lisää, Essayah muistuttaa.

Talouden epävarmuuden vallitessa työllisyydestä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Kannustinloukkuja pitää purkaa ja tehdä työn vastaanottamisesta aina kannattavaa.

KD on esittänyt kannustava perusturva -mallia, jossa huomioitaisiin paremmin verotuksen, sosiaaliturvan ja palkkatulon yhteensovittaminen. Nykyisessä tilanteessa kaikki toimet työvoimapulaan vastaamiseksi, pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi ja työllistymiskynnyksen madaltamiseksi on otettava käyttöön.

Essayah mainitsee työttömyysturvan suojaosan nostamisen eli sen summan kasvattamisen, jonka voisi tienata ennenkuin tuki alkaa pienentyä.

Se helpottaisi lyhytaikaisen työn vastaanottamista ja auttaisi pääsemään työmarkkinoille.

Essayah näkee talouden yllä muitakin synkkiä pilviä kuin sodan, osittain sen aiheuttaman inflaation ja talouden hiipumisen sekä korkojen nousun.

EU:ssa pankkiunioniin liittyvät esitykset eivät tällä hetkellä etene, koska jälleen kerran finanssimarkkinoilla on suurta epävarmuutta Italian pankkisektorista.

– Spekuloidaan sillä, että onko jälleen edessä jonkinsortin pankkikriisi, hän sanoo.

Kristillisdemokraatit on luontevasti eduskunnan valiokunnissa vastustanut pankkiunionin syventämistä, koska näitä riskejä ei ole pystytty huomioimaan tai edes identifioimaan.

– Puhumattakaan yhteisestä talletussuojasta, Essayah lisää.

EKP taiteilee koronnostojen ja riskimaiden tukemisen välimaastossa. Yhdysvallat on tehnyt puolestaan historiallisia koronnostopäätöksiä. Yhtä kaikki: Hintojen ja korkojen nousu ja samanaikainen talouden hiipuminen ei kuulosta hyvältä yhtälöltä.

Suomeakin koskeva tuorein tieto sahatavaran kysynnän hiipumisesta huolestuttaa Essayahia.

– Tämäntyyppisen asiat ovat signaaleja siitä, että jotakin alkaa markkinoilla tapahtua. Globaaleilla markkinoilla isojen talouksien hiipuminen ja niiden heijastusvaikutukset ovat melko nopeita, hän muistuttaa.

Ylös