Vanhus- ja terveyspalveluiden kriisi sähköistää eduskunnan syyskauden ensimmäisessä välikysymyskeskustelussa

13.9.2022 klo 14:52 Eduskunta Samuli Rissanen

Eduskunnan oppositioryhmät, kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit hiovat parhaillaan puheitaan, sillä syysistuntokauden ensimmäinen välikysymys vanhus- ja terveyspalveluiden kriisistä sähköistää eduskunnan.

Kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat päättäneet haastaa hallituksen heti syysistuntokauden kärkeen vanhus- ja terveyspalveluiden kriisistä. Välikysymys luettiin hetki sitten eduskunnan täysistunnossa ja siitä keskustellaan eduskunnassa myöhemmin.

Opposistioryhmien välikysymys lähtee siitä, että vanhustenhuollon tilanne on pääministeri Sanna Marinin hallituksen aikana merkittävästi heikentynyt. Hoitajapulan myötä tilanne ovat vakavalla tavalla kriisiytymässä.

Hoitoon pääsy on laajasti vaikeutunut.

– On epäinhimillistä, että yhä useampi apua ja hoivaa tarvitseva vanhus, usein moni- ja muistisairas ihminen, jää vaille tarvitsemaansa hoivaa ja hoitoa. Monet arvokasta työtä tekevät hoitajat ja omaishoitajat ovat entistä kuormittuneempia. Hoitoon pääsy on laajasti vaikeutunut.

– Kun huonokuntoisille vanhuksille ei ole tarjota hoivapaikkaa, ovat sairaaloiden ja päivystysten osastot ruuhkautuneet. Päivystysruuhkia on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ympäri maan. Sairaanhoitopiireistä saadun tiedon mukaan jopa potilasturvallisuus on ollut vaarassa, välikysymystekstissä todetaan.

Opposition huolen taustalla on konkreettisia lukuja: Arvioiden mukaan Suomessa on noin 10 000 –15 000 hoitajan vaje.

THL:n elokuussa 2022 tekemän arvion mukaan yksinään vanhuspalvelulain edellyttämän 0,7:n mitoituksen saavuttamiseksi tarvitaan vielä noin 3 400 henkilön työpanos lisää kevääseen mennessä. Myös muihin palveluihin tarvitaan lisää henkilöstöä.

THL:n toukokuussa julkaisemassa selvityksessä kerrottiin, että kotihoitoon ja tavalliseen palveluasumiseen tarvitaan toimintayksiköiden oman arvion mukaan 2 900 sote-koulutuksen saanutta työntekijää ja 554 muuta työntekijää lisää vakituisiin työsuhteisiin.

Vaikka pulaa on etenkin hoitajista, kysymys on pitkälti myös rahasta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtymässä hyvinvointialueille vain muutaman kuukauden kuluessa. Hyvinvointialueiden johtajille tehdystä tuoreesta kyselystä käy ilmi, että alueet arvioivat tarvitsevansa valtiolta jopa 1,5 miljardia lisää rahaa ensi vuodelle selvitäkseen kaikista kuluista.

– Vanhuspalvelut pitää laittaa kuntoon kokonaisuutena: kotihoito, hoivakodit, omaishoito. Kaikkiin vanhuspalveluihin tarvitaan lisää henkilöstöä. Vanhushoivan laadun ja saatavuuden parantaminen on välttämätöntä, välikysymyksen tehneet puolueet sanovat.

Juttua korjattu klo 17.49:

Poistettu päivämäärätieto: välikysymyskeskustelua ei käydä vielä keskiviikkona 14. syyskuuta vaan myöhemmin.

Ylös