”On vain kaksi sukupuolta” – Päivi Räsäsen mukaan käsitys sukupuolten moninaisuudesta tekee tasa-arvotyötä turhaksi

14.9.2022 klo 15:24 Politiikka Samuli Rissanen

– Hallituksen linjaama käsitys sukupuolen moninaisuudesta ja tukeutuminen ajatukseen, että sukupuoli on yhtä kuin sosiaalinen kokemus, tekee naisten ja miesten välillä tehdyn tasa-arvotyön jopa turhaksi, kun sukupuolen käsitteen luonnollinen pohja otetaan pois, Päivi Räsänen sanoo.

Räsänen muistuttaa, että hänen johtamansa kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä löytää keinoja ratkaista naisten ja miesten välistä tasa-arvoa heikentäviä tekijöitä, molempien sukupuolien näkökulmasta.

Monet tasa-arvoa nakertavat seikat liittyvät tänä päivänä työelämään ja hallituksen selonteossa onkin hyvin nostettu esille muun muassa palkkaeriarvoisuus ja eriytyneet työmarkkinat, Räsänen kiittää.

Hänen mukaansa myös raskaus- ja perhevapaisiin liittyvään syrjintään tulee tiukasti puuttua, jotta tulevaisuudessa voi turvallisin mielin perustaa perheen ja saada lapsia ilman pelkoa työelämän syrjinnästä, ja että päinvastoin työelämästä löytyisi näihin elämänvaiheisiin tukea.

Eduskunta käsitteli hallituksen tasa-arvopoliittista selontekoa täysistunnossaan tänään.

Meillä on kaksi sukupuolta, jotka on myös kirjattu lakiin naisten ja miesten tasa-arvosta.

Räsäsen mielestä selonteon hyvä tarkoitus ja muutamat hyvät nostot peittyvät räikeän ideologisesti värittyneen agendan alle.

– Selonteon hyvät tavoitteet erkaantuvat siitä tosiasiasta, että meillä on kaksi sukupuolta, jotka on myös kirjattu lakiin naisten ja miesten tasa-arvosta.

– Hallituksen linjaama käsitys sukupuolen moninaisuudesta ja tukeutuminen ajatukselle, että sukupuoli on yhtä kuin sosiaalinen kokemus, tekee naisten ja miesten välillä tehdyn tasa-arvotyön jopa turhaksi, kun sukupuolen käsitteen luonnollinen pohja otetaan pois, Räsänen kritisoi.

Hän muistuttaa, että kokemuksia ja identiteettejä voi olla monenlaisia, mutta sukupuolia on vain kaksi. Biologinen sukupuoli on muodostanut perustan tasa-arvolaille, jonka tarkoitus on edistää naisten asemaa.

– Jos sukupuoli merkitsee käsitteenä väestöryhmän sijaan identiteettiä, miten väestöryhmään kuuluvien ihmisten oikeuksia voidaan edes edistää? Hallituksen intersektionaalisen feminismi kääntyy tässä itseään vastaan, Räsänen arvioi.

Selonteossa halutaan hänen mukaansa ulottaa sukupuolen käsitteen muuttaminen biologisen todellisuuden vastaisesti aina varhaiskasvatukseen.

– Ajatus ”väärään sukupuoleen syntymisestä” on vaurioittanut ja vaurioittaa yhä useamman nuoren elämän pysyvästi. Sukupuoliristiriitaa kokevat ihmiset tarvitsevat tukea ja apua, mutta se ei saa tapahtua lasten kasvurauhan ja naisten oikeuksien kustannuksella, Räsänen sanoo.

Kodeille ja perheille on myös turvattava vakaumuksensa ja arvojensa mukainen kasvatus kouluissa. Vastaavasti meidän tulee vähentää tyttöihin ja poikiin liitettäviä stereotypioita ja tukea erilaisten persoonien moninaisuutta ja rikkautta sukupuolten häivyttämisen sijaan.

– Tyttöjä ja poikia, naisia ja miehiä on monenlaisia.

Selonteossa tuodaan raskaudenkeskeytykset osaksi itsemääräämisoikeutta, jonka toteutumisen katsotaan jopa mittaavan naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumista. Naisten tasa-arvoa ei Räsäsen mielestä kuitenkaan voida edistää polkemalla kaikkein heikoimman osapuolen – kohdussa elävän lapsen oikeutta elämään.

– Naisten ja tyttöjen oikeuksia tulee edistää, mutta ei kaikkein pienimpien elämän kustannuksella.

Retoriikka abortista oikeutena lisääntymisterveyteen on Räsäsen mukaan harhauttamista. Abortissa ei ole kysymys lisääntymisestä eikä terveydestä. Eikä siinä ole kyse vain naisen oikeudesta omaan kehoonsa vaan myös oikeudesta kajota kuolettavasti lapsen kehoon. Ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöittymisestä, tämäkin on biologinen fakta.

– Naiset ansaitsevat parempaa kuin abortin. He ansaitsevat enemmän tukea terveelliseen ja turvalliseen lisääntymiseen, apua ja tukitoimia vaikeisiin tilanteisiin.

Ylös