”Kokemuksia voi olla monenlaisia, mutta sukupuoli on ihmisen ominaisuus” – Päivi Räsänen muistuttaa, että sukupuoli ei ole ilmoitusasia

4.10.2022 klo 16:48 Politiikka Samuli Rissanen

Translain uudistus on kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsäsen mukaan syvästi ideologinen ja keskeinen osa hallituksen intersektionaalisen feminismin toteuttamista. Se irrottaa juridisen sukupuolen lääketieteellisestä tutkimuksesta ja diagnoosista.

Hallituksen esityksen mukaan sukupuolen voi vaihtaa hakemusmenettelyllä ilman mitään muutosta sukupuolen ilmaisuun tai juridisen sukupuolensa tyypillisiä ulkoisia piirteitä.

Räsäsen mielestä esityksen kantavana tavoitteena on juridisen sukupuolen irrottaminen lääketieteellisestä tutkimuksesta ja diagnoosista ja sen määrittäjäksi halutaan ihmisen sisäinen kokemus omasta sukupuolestaan.

– Ajatus ”väärään sukupuoleen syntymisestä” vaurioittaa yhä useamman nuoren elämän pysyvästi.

Esityksen mukaan sukupuolen voisi vaihtaa hakemusmenettelyllä ilman muutosta sukupuolen ilmaisuun tai juridisen sukupuolensa tyypillisiä ulkoisia piirteitä. Ainoa edellytys on hakemuksessa ilmaistu kokemus ja asuinpaikka Suomessa tai Suomen kansalaisuus.

Räsänen muistuttaa, että myös transsukupuolisilta on tullut runsaasti kritiikkiä esitystä kohtaan, koska he kokevat että uusi lainsäädäntö vie heiltä uskottavuuden.

Transsukupuolisuus on suomalaisessa tautiluokituksessa sukupuoli-identiteetin häiriö ja myös WHO:n tuoreessa tautiluokituksessa se edelleen säilyy.

Hallituksen esityksessä samaistetaan Räsäsen mukaan virheellisesti käsitteet sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti.

– Kokemuksia voi olla monenlaisia, mutta sukupuoli on ihmisen ominaisuus, joka määräytyy sen mukaan onko kyseinen yksilö lisääntymissoluilta hedelmöittävä vai hedelmöittyvä. Samalla tavalla teemme eron todellisen biologisen iän ja oman ikäkokemuksen välillä.

– Vaikka tuntisin itseni 40-vuotiaaksi, juridisesti olen silti 62-vuotias, Räsänen totesi.

Transsukupuolisuus, kehodysforia ja muunsukupuolisuus ovat ilmiöinä yleistyneet valtavasti Suomessa: Oikeudellisen sukupuolensa muuttaneiden henkilöiden määrä on viisinkertaistunut vuodesta 2010 vuoteen 2021. Erityisen vahvasti ilmiö on kasvanut murrosikäisten tyttöjen ja nuorten naisten keskuudessa.

– Nuoruusiän ahdistuneisuutta ja mieheksi ja naiseksi kasvamiseen liittyvää hämmennystä on varmasti aiemminkin ilmennyt, mutta nyt yhä nuoremmille esitetään ongelmiin ratkaisuksi sukupuolen korjausta ja ajatusta että olet syntynyt väärään sukupuoleen, Räsänen sanoo.

Kansainvälisesti verkottuneet ja vahvasti rahoitetut LGBT-järjestöt vaikuttavat vahvasti etenkin sosiaalisessa mediassa, Räsänen mainitsee.

Lakiesityksen merkittävin perustelu julkisuudessa on ollut luopuminen pakkosterilisaatioista. Räsäsen mukaan näistä puhuminen on harhaanjohtamista.

– THL:n rekisteriin ei ole raportoitu yhtään sterilisaatiota transsukupuolisuuden perusteella koko lain voimassaoloaikana 2003 alkaen. Ei pakolla eikä vapaaehtoisesti.

– Translain tarkoittama lisääntymiskyvyttömyys tulee sen seurauksena, että ihminen on itse halunnut muutoksen kehoonsa hormonihoidoilla tai lisääntymiselinten leikkauksilla.

Räsänen muistutti, että kehodysforiasta kärsivistä suurella osalla on mielenterveysongelmia, jotka voivat jäädä vaille hoitoa, mikäli ennen sukupuolen juridista vaihdosta ei hakeuduta lääketieteelliseen arvioon, tutkimuksiin eikä hoitoon.

Räsänen muistutti, että vakavan syömishäiriön, anoreksia nervosan kohdallakaan ei haluta tukea ihmisen todellisuudesta irrotettua dysforista käsitystä ja kokemusta omasta kehosta, vaan autetaan henkilöä työstämään omaa minäkuvaansa terveemmäksi.

– Silloin, kun on kyse ristiriidasta mielen ja kehon välillä tulisi ensisijaisesti pyrkiä auttamaan ihmisen mielen alueen kamppailuja. Oman sukupuoli-identiteetin suhteen ajatus väärään sukupuoleen syntymisestä vaurioittaa yhä useamman nuoren elämää pysyvästi.

– Sukupuoliristiriitaa kokevat ihmiset tarvitsevat tukea ja apua, mutta se ei saa tapahtua heidän oman mielenterveytensä, lasten kasvurauhan ja naisten oikeuksien kustannuksella.

Räsänen muistutti niin ikään, että lakiesitys koskee hyvin laajaa kenttää lainsäädäntöä poliisitoiminnasta naisten kilpaurheiluun ja asevelvollisuuteen.

– Ehdotan, että lausuntoa tästä esityksestä pyydettäisiin muiden valiokuntien lisäksi hallintovaliokunnalta, sivistysvaliokunnalta ja puolustusvaliokunnalta.

Ylös