– Tämä on karhunpalvelus niille, jotka kokevat sukupuoliristiriitaa, Sari Essayah jyrähtää translakiesityksestä

4.10.2022 klo 17:23 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah´n mukaan hallituksen esitys uudeksi translaiksi on monella tapaa epäonnistunut. Toisin kun julkisuuteen annetaan ymmärtää, se jakaa myös transyhteisöä voimakkaasti.

– Laki on karhunpalvelus niille, jotka kokevat sukupuoliristiriitaa. Terveydenhuollon ammattilaisen kohtaaminen prosessin aikana on aina sukupuoliristiriitaa kokevan etu. Lääketieteellisen selvityksen poistaminen voi heikentää sukupuoliristiriitaa kokevan ihmisen asemaa, Essayah sanoo.

Hallituksen esityksen mukaan sukupuolen voisi jatkossa vaihtaa hakemusmenettelyllä ilman mitään muutosta sukupuolen ilmaisuun tai juridisen sukupuolensa tyypillisiä ulkoisia piirteitä.

– Sukupuolen ilmaisemisen tavat ovat kulttuuri- ja tilannesidonnaisia eikä ihmisen identiteettiin tai käyttäytymiseen liittyviä asioita tulisi käsitellä laissa laisinkaan.

Essayah muistuttaa, että juridisen sukupuolen vaihtamisen tarjoaminen ei ole käypää hoitoa usein hyvin kipeisiin, syvällisiin ja monimutkaisiin haasteisiin, jota sukupuoliristiriidan kokemukseen liittyy.

– Lisäksi lääketieteellisen arvion poistaminen helpottaa lain väärinkäytösten mahdollisuutta. Lain epäonnistumisesta kielii myös se, että suuri joukko itsensä transsukupuoliseksi kokevia on ollut yhteydessä eduskuntaan ja haluaa, että juridisen sukupuolen muuttamisen tulee olla jatkossakin mahdollista vain diagnoosin saaneille transsukupuolisille, Essayah kertoo saamastaan palautteesta.

Hän muistuttaa, että laki vaarantaa osan miesten ja naisten tasa-arvon edistämiseksi tehdystä työstä ja lailla on myös monia muita yhteiskunnallisia vaikutuksia.

– Laki synnyttäisi tilanteen, missä kansallisen väestötietojärjestelmään tullaan ensi kertaa kirjaamaan rekisteritietoja ihmisen identiteettikokemuksen perusteella. Tällaisen tiedon säilyttämisestä väestötietojärjestelmästä ei ole hyötyä yhteiskunnalle tai kansalaisille.

Sen sijaan tieto ihmisen biologisesta sukupuolesta on tarpeellinen useissa tilanteissa, esimerkiksi terveydenhuollossa.

– Vaikkapa lääkkeet ja niiden annostelu, Essayah sanoo.

Hän muistuttaa, että sukupuolen moninaisuudella on kautta aikain tarkoitettu sitä, että on hyvin monenlaisia miehiä ja hyvin monenlaisia naisia.

– Tässä on tärkeä ymmärtää ja erottaa se, että on ero sillä, mikä on sukupuoli-identiteetti ja mikä on sukupuoli eli biologinen sukupuoli.

– Sukupuolen ilmaisemisen tavat ovat kulttuuri- ja tilannesidonnaisia eikä ihmisen identiteettiin tai käyttäytymiseen liittyviä asioita tulisi käsitellä laissa laisinkaan.

Ylös