Päivi Räsänen hämmästelee, miksi itärajan osittaiseen aitaamiseen kuluisi Suomessa 3-4 vuotta, kun Puolassa saatiin sama aikaan puolessa vuodessa

4.10.2022 klo 15:07 Politiikka Samuli Rissanen

Rajavartiolaitos on esitellyt suunnitelman, jonka mukaan 10–20 prosenttia itärajasta olisi syytä aidata.

Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen hämmästelee, miksi aidan rakentamiseen arvioidaan kuluvan Suomessa 3-4 vuotta, kun Puolassa saman mittainen aita nousi puolessa vuodessa.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen toteaa myös, että sisäministeri Krista Mikkonen ei ole suoraan ottanut itärajan aita-asiaan kantaa vaan on sanonut, että hallituksen sisällä on syytä käydä keskustelua aiheesta.

Mikkonen on niin ikään todennut, että aidan rakentaminen ei olisi nopea toimi vaan veisi 3– 4 vuotta.

– Kysyn nyt pääministeriltä, että onko hallitus linjannut ja ottanut kantaa itärajan aita-asiaan ja onko todella niin että se veisi 3– 4 vuotta? Puolassa rakennettiin suurin piirtein saman pituinen raja-aita puolessa vuodessa, Räsänen kysyi.

Pääministeri Sanna Marin kertoo suhtautuvansa aitaan myönteisesti.

–- Katson, että mikäli rajaviranomainen arvioi, että aita tarvitaan rajan hallitsemiseksi tulevaisuudessakin, niin mielestäni siihen on syytä suhtautua vakavasti.

Marinin mukaan kysymyksen ulkopoliittisia vaikutuksia on arvioitu viime viikolla Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteiskokouksessa.

– Tulemme pikaisesti kutsumaan myös eduskuntaryhmien johdon koolle, niin että saisimme tälle kysymykselle laajan parlamentaarisen tuen.

Marin ei osannut vastata siihen, kuinka pitkä rakennusaika olisi.

– Tähän pystyvät asiantuntijat paremmin vastaamaan, mutta itse kysymykseen mielestäni on syytä suhtautua sillä vakavuudella mitä rajavartiolaitos on esittänyt.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko kertoi, että hänen oman puolueensa näkökulmasta valmius raja-aidan rakentamiseen on.

– Se on rajavartiolaitoksen perusteltu esitys ja kuvastaa myös aikamme vakavuutta. Valtiovarainministeriöllä on edellytykset toimia nopeastikin hankkeen rahoittamisen osalta niin, että sen ensimmäinen vaihe saataisiin nopeasti käyntiin.

Ylös