– Alkutuotannon päätarkoitus ei ole toimia hiilinieluna vaan tuottaa ruokaa, kristillisdemokraattien kansanedustajat muistuttavat

19.10.2022 klo 16:18 Eduskunta Samuli Rissanen

– On turha odottaa viljelijöiltä investointeja ilmastotoimiin, jos tila sinnittelee kannattavuuden rajoilla ja viljelijät itse ovat aivan lopussa. On myös pidettävä huolta, etteivät ilmastotoimet lisää tilojen hallinnollista kuormaa, Antero Laukkanen muistuttaa.

Kristillisdemokraatit kritisoivat sitä, että alkutuotantoa tarkastellaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta vain hiilinielujen näkökulmasta.

– Maataloudessa on suuri päästövähennys- ja hiilensidonnan potentiaali, mutta sen päätarkoitus ei ole toimia hiilinieluna, vaan tuottaa ruokaa, kansanedustaja Antero Laukkanen sanoo.

Myöskään harjoitetussa turvepolitikkassa ei ole ollut järjen hiventä.

Myöskään harjoitetussa turvepolitikkassa ei ole Laukkasen mukaan ollut järjen hiventä. Turvemaiden päästöjä hillitään kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon kuuluisaksi tekemillä kosteikkoviljelyn tuilla.

– Voidaan siis sanoa, että EU ratkoo LULUCF-asetuksella osin itse synnyttämiään ongelmia. Turvepeltoihin liittyvä ongelma voi ratketa itsestäänkin, kun yhä useampi tila tekee konkurssin ja kuluttajat siirtyvät ulkomaisiin tuotteisiin. Silloin saamme syödä vaikkapa brasilialaista ruokaa, jota ei ole tuotettu turvemailla, vaan esimerkiksi entisessä sademetsässä, Laukkanen toteaa sarkastisesti.

Komissio on arvioinut, että ennallistamisasetuksen kustannukset Suomelle olisivat yli 900 miljoonaa euroa vuodessa.

– Kiinnostaisi kuulla ministeriltä, mikä on ennallistamisasetuksen ja LULUCF-asetuksen ja muiden tulossa olevien vaateiden yhteisvaikutus luonnonvarasektoriin ja Suomen talouteen, Laukkanen kysyy.

Ylös