”Valiokunnan aborttilakiesityksessä on pahoja aukkoja” – Päivi Räsänen vaatii OmaTahto2020-aloitteesta tehdyn esityksen kuoppaamista

20.10.2022 klo 15:34 Politiikka Samuli Rissanen

– Esitys on ideologisesti väärä, kohdussa elävän lapsen asemaa edelleen heikentävä, mutta se on myös lakina pahasti puutteellinen, Räsänen sanoo.

Tänään eduskunta käy keskustelun sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä koskien Oma Tahto2020 -kansalaisaloitetta. Valiokunta esittää raskaana olevalle itsemääräämisoikeutta alle 12 raskausviikolla tapahtuviin keskeytyksiin.

Päivi Räsäsen mukaan esitys on ideologisesti väärä, kohdussa elävän lapsen asemaa edelleen heikentävä, mutta se on myös lakina pahasti puutteellinen.

Valiokunta ehdottaa kokonaan poistettavaksi pykälän, jossa määritellään, kuka voi toimia lausunnonantajana tai abortin suorittajana.

– Myöhäisempiä abortteja koskien määrittelyt löytyvät muista pykälistä, mutta itsemääräämisoikeuden piiriin kuuluvien aborttien kohdalta pykälistä ei löydy edes sitä, täytyykö abortin suorittajan olla lääkäri, Räsänen kertoo.

Jatkossa ei enää olisi vaatimusta erikoislääkärijohtoisesta keskeyttämissairaalasta, vaan keskeytykset laajennettaisiin myös terveyskeskuksiin. Samoin suorittajalääkärinä voisi toimia kuka tahansa lääkäri niin julkisessa terveydenhuollossa kuin yksityissektorilla.

– Jokainen lääkäri tietää, että ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöittymisestä.

Nykyisessä laissa aborttilausunnonkin edellytyksenä on terveyskeskuksen virkalääkäriasema tai Valviran erillinen lupa yksityislääkärille.

– Ymmärrän, että näitä määrittävän pykälän kumoamisen jälkeen suorittajana voisi toimia myös kesäkandi terveyskeskuksessa. Tämä tarkoittaa käytännössä merkittävää hoidon ja arvioinnin tason madaltumista. Mietinnössä tätä perustellaan sillä, että keskeytykset tehdään pääosin lääkkeellisesti.

– Naisenkaan kannalta abortti ei ole kevyt toimenpide. Varhaisiinkin keskeytyksiin voi liittyä komplikaatioita, runsasta vuotoa, infektioita ja kirurgisen jatkohoidon tarvetta ja lähes aina voimakasta kipua, myös oksentelua ja ripulia, Räsänen muistuttaa.

Perusteluissa todetaan, että itsemääräämisoikeuden piiriin kuuluvaa aborttia lääkäri ei voi evätä. Tämä on Räsäsen mukaan erityisen ongelmallinen siksi, että abortti ei ole mikä tahansa toimenpide, vaan vahvasti arvoihin kytkeytynyt.

– Jokainen lääkäri tietää, että ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöittymisestä. Mietinnöstä ei käy ilmi sitäkään, millaiset ovat seuraamukset, mikäli lääkäri kieltäytyy abortin suorittamisesta.

– Näin merkittävä lainsäädännön muutos olisi ehdottomasti edellyttänyt huomattavasti laajempaa lääketieteellistä ja oikeudellista arviota sekä perusoikeuksen punnintaa, Räsänen arvioi.

Ylös