Löysät puheet käyttöhuoneista tai huumeiden laillistamisesta eivät auta asiaa, jos nuorten huumekuolemia halutaan vähentää, Päivi Räsänen muistuttaa hallitusta

10.11.2022 klo 17:32 Politiikka Samuli Rissanen

Suomi on ykkössijalla alle 25-vuotiaiden huumekuolemissa Euroopassa. Kasvava jengirikollisuus on myös kytköksissä huumekauppaan.

– Nyt tarvittaisiin hallitukselta vahva toimintaohjelma huumeidenkäytön ehkäisemiseksi, Päivi Räsänen vaatii.

Räsänen muistutti eduskunnan torstaisella kyselytunnilla, että päihdehoitoihin, ja myös lääkkeettömiin vieroitushoitoihin ja huumebisneksen kitkemiseen pitäisi panostaa. Asiaa ei hänen mukaansa auta se, että pidetään löysiä puheita huumeiden laillistamisesta tai käyttöhuoneista, jotka vain madaltaisivat kynnystä huumekokeiluille ja käytölle sekä loisivat markkinoita järjestäytyneelle rikollisuudelle.

– Huolta nuorten päihdeongelmista koetaan tällä hetkellä tuhansissa suomalaisissa kodeissa

– Huolta nuorten päihdeongelmista koetaan tällä hetkellä tuhansissa suomalaisissa kodeissa ja kysyn milloin hallitus herää vastaamaan tähän huoleen, Räsänen kysyi.

Perhe-ja peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan hallitusohjelmaneuvotteluissa lähdettiin siitä, että sosiaali ja terveydenhuollossa palveluihin pääsyä on parannettava.

–Tänne on tuotu nyt lainsäädäntöesitys ja todella toivon, että se saadaan eduskunnassa läpi. Siinä on tarkoituksena parantaa merkittävästi hoitoon pääsyä. THL laatii nyt näiden jo aikaisemmin tehtyjen suositusten päälle vielä parhaimmat hoitokäytännöt, jotta pystyisimme ihmisiä auttamaan.

Räsänen muistutti, että hoitoon, vieroitukseen ja kuntoutukseen pääsy on tällä hetkellä vaikeaa.

– Pidän huolestuttavana, että hallituksen itsensä taholta on tullut löysiä puheita esimerkiksi huumeiden käytön laillistamisesta tai vaikkapa käyttöhuoneista.

Hän kysyi ministeri Kiurulta, onko tämä tietoinen kansainvälisistä kokemuksista, joiden mukaan käyttöhuoneet eivät vähennä huumeidenkäyttöä eikä ole näyttöä, että ne vähentäisivät yliannostuskuolemiakaan.

Esimerkiksi Sveitsissä käyttöhuoneita on ollut pitkään, mutta se on silti yksi eniten huumeriippuvuuksista kärsivistä maista Euroopassa. Norjassakaan huumekuolemat eivät ole vähentyneet käyttöhuoneiden myötä.

– Teidän sijaisenne otti tähän kesällä valitettavasti kantaa, mutta mikä teidän oma kantanne on, Räsänen kysyi.

Kiurun mukaan hallitusohjelmaneuvotteluissa käyttöhuoneista ei kirjattu toimintaohjeita.

– Ajattelen että keskityn näihin isoihin kysymyksiin, mutta pidän silmät auki ja korvat tarkkana ja katsotaan miten jatkossa mennään, hän vastasi.

Ylös