Työperäisen maahanmuuton esteitä on purettava ja Suomessa jo asuvat maahanmuuttajat on saatava työllistettyä, Helsingin kristillisdemokraatit vaativat

13.11.2022 klo 19:19 Politiikka Samuli Rissanen

Helsingin kristillisdemokraatit vaatii, että työperäisen maahanmuuton esteitä poistetaan. Yleisen asennemuutoksen ja asian ymmärtämisen eteen pitää tehdä töitä. Asenteiden on muututtava niin hallinnossa kuin yhteiskunnan tasolla.

– Lupamenettelyt on saatava sujuviksi, maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille myönnettävä työluvat heti opiskeluiden päätyttyä, työvoiman saatavuusharkintaa on asteittain helpotettava ja kiinnitettävä huomiota koko perheen palveluihin, Helsingin piirin syyskokouksen kannanotossa vaaditaan.

Helsingin KD muistuttaa, että Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa, kun väestö ikääntyy ja syntyvyys vähenee. Ilman nettomaahanmuuttoa Suomen työikäinen väestö pienenee yli 150 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Suomessa on tälläkin hetkellä liki 100 000 työpaikkaa vailla työntekijää. Ja ennusteet työntekijöiden tarpeesta on vuoden 2035 mennessä jo liki 500 000.

Tässä tilanteessa on ehdottoman tärkeää, että kaikki suomalaiset ja Suomessa jo asuvat maahanmuuttajat saadaan työllistettyä.

– Tässä tilanteessa on ehdottoman tärkeää, että kaikki suomalaiset ja Suomessa jo asuvat maahanmuuttajat saadaan työllistettyä. Työpaikkoja avautuu terveyspalveluissa, koulutuksessa, maa-ja vesirakentamisessa, kiinteistöalalla, sosiaalipalveluissa sekä metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistuksessa. Tarvitsemme korkeakoulutettuja myös asiantuntija ja johtotehtäviin lähes kaikille toimialoille, piiri arvioi.

Samalla, kun Suomi ei ole onnistuneet rekrytoimaan ulkomaisia koulutettuja työntekijöitä hyvin, olemme jääneet jälkeen kaikista muista Pohjoismaista ja Virosta. Suomi on Euroopan komission maaraportin mukaan vasta sijalla 17., kun puhutaan maan houkuttelevuudesta työpaikkana.

– Tämä siitäkin huolimatta, että työelämässämme on paljon vahvuuksia: turvallisuus, puhtaus, koulutusjärjestelmä, työn ja vapaa-ajan suhde, lapsimyönteisyys, tas-arvo, luonnonläheisyys ja englanninkielisten palveluiden saatavuus.

Helsingin Kristillisdemokraatit katsoo niin ikään, että taloudellisia edellytyksiä lapsen saamiselle kesken opintojen tulee parantaa.

Tällä hetkellä määräajassa valmistuva opiskelija palkitaan myöntämällä 40 prosentin opintolainahyvitys yli 2500 euron ylittävältä lainaosuudelta.

Siksi Helsingin Kristillisdemokraatit esittää, että opintojen aikana vanhemmaksi tulevien opintolaina voitaisiin hyvittää kokonaan 2500 euroa ylittävältä osuudelta, muutoin samoin ehdoin kuin nykyinen opintolainahyvitys. Hyvitys koskisi myös jo ennen lapsen saantia nostettua opintolainaa.

– Näin parannettaisiin opiskelijan taloudellisia edellytyksiä lapsen saantiin ja purettaisiin myös tabua lapsen saamisesta opintojen aikana, piiri muistuttaa.

Ylös