Antero Laukkanen on jättänyt eriävän mielipiteen translakiin lakivaliokunnassa

1.12.2022 klo 12:54 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen on jättänyt eriävän mielipiteen translaista lakivaliokunnassa.

– Sukupuoli ei voi olla lainsäädännössä vain kokemus- ja ilmoitusasia, hän sanoo.

– Lainsäädäntö, joka perustuu vain ihmisen omiin kokemuksiin ja tuntemuksiin, ei ole kestävällä pohjalla, eikä tällaiseen suuntaan pidä lähteä. Sukupuoli ei voi olla lainsäädännössä vain kokemus- ja ilmoitusasia, Laukkanen sanoo.

Hän on jättänyt tänään eriävän mielipiteen lakivaliokunnan lausuntoon koskien hallituksen esitystä laiksi sukupuolen vahvistamisesta eli translaista.

Lakivaliokunta tuki lausunnossaan hallituksen esitystä, jossa keskeisenä tavoitteena on juridisen sukupuolen irrottaminen lääketieteellisestä tutkimuksesta ja diagnoosista henkilön itsemääräämisen edistämiseksi.

Ainoat kriteerit sukupuolen vaihtamiselle on esityksen mukaan hakemuksessa ilmaistu kokemus sukupuolesta, asuinpaikka Suomessa tai Suomen kansalaisuus sekä täysi-ikäisyys.

Laukkanen puolestaan sanoo, ettei juridisen sukupuolen tulisi perustua jatkossakaan sukupuoli-identiteettiin, vaan biologiseen sukupuoleen.

– Sukupuolen käsite muuttuisi tämän esityksen myötä subjektiiviseksi sukupuolikokemukseksi.

Hallituksen esityksessä samaistetaan Laukkasen mielestä virheellisesti käsitteet ”sukupuoli” ja ”sukupuoli-identiteetti”.

Laukkanen muistuttaa, että ehdotettua menettelyä juridisen sukupuolen muuttamisesta voidaan käyttää väärin ja vilpillisesti, sillä Digi- ja väestötietovirasto ei voi hylätä hakemusta, mikäli laissa olevat ehdot täyttyvät.

– Henkilökohtaiseen kokemukseen perustuvaa selvitystä sukupuolesta ei voida luotettavasti todistaa oikeaksi tai vääräksi. Sen sijaan lääketieteellisellä diagnosointiprosessilla ja -kriteereillä voidaan estää väärinkäytöksiä.

Eriävässä mielipiteessään Laukkanen toteaa myös, ettei hallituksen esityksessä eikä valiokunnan lausunnossa ole arvioitu lakiesityksen vaikutuksia riittävän kattavasti, ja lakimuutos on viety alkuperäistä tarkoitusta pidemmälle.

Esitetty muutos juridisen sukupuolen määräytymisessä ei ole vaikutuksiltaan vähäinen. Se koskee koko yhteiskuntaa, eivätkä sen vaikutukset ulotu vain transsukupuolisiin.

Hän muistuttaa, että monet yhteiskunnan vakiintuneet toiminnot muuttuvat, jos sukupuolesta tulee ilmoitusasia. Lain merkittävistä ja laajoista vaikutuksista huolimatta tehdyt vaikutusarviot ovat varsin suppeat, mikä osoittaa ettei tätä lainsäädäntöä ole valmisteltu riittävällä huolellisuudella ja laajuudella.

– Hallituksen linjaama käsitys sukupuolen moninaisuudesta ja tukeutuminen ajatukseen, että sukupuoli on yhtä kuin sosiaalinen kokemus, tekee naisten ja miesten välillä tehdyn tasa-arvotyön jopa turhaksi, kun sukupuolen käsitteen luonnollinen pohja otetaan pois.

Ylös