– Oikeudenhoidon perusrahoitus kuntoon, Antero Laukkanen vaatii

1.12.2022 klo 18:06 Eduskunta Samuli Rissanen

– Uskoisin, että useimmat meistä ovat nähneet vanhan elokuvan ”Vain muutaman dollarin tähden”. Suomalaisen oikeuslaitoksen toimintakyky on merkittävästi heikentynyt vain 90 miljoonan euron tähden, Antero Laukkanen totesi tänään eduskunnassa.

Eduskunta käsitteli tänään selontekoa oikeudenhoidosta. Toimiva ja luotettava oikeusjärjestelmä on kristillisdemokraattien ryhmäpuheen pitäneen Antero Laukkasen mukaan demokraattisen oikeusvaltion keskeinen pilari. Se luo vakautta, pysyvyyttä, ennakoitavuutta ja luottamusta. Suomella on tässä hyvä historia ja kansainvälisten vertailututkimusten mukaan suomalainen oikeusvaltio on vankalla pohjalla.

– Nyt tämä pohja on murtumassa, Laukkanen sanoo.

Selontekokin nostaa esiin keskeisenä ja pidempään vallitsevana vakavana ongelmana puutteellisen rahoitus. Tämä on ollut lakivaliokunnassakin selkeästi esillä jo monien vuosien ajan.

– Asia ei korjaannu satunnaisilla lisärahoilla, vaan tarvitsemme pysyvälle rahoitukselle selkeän korotuksen. Vain perusrahoitusta nostamalla voidaan panostaa pitkäjänteiseen ja vakautta luovaan työhön oikeudenhoidossa.

Rahoitusvajaus heijastuu erityisesti henkilöstöön. Oikeudenhoidon henkilöstön määrä on vähentynyt selvästi 2000-luvulla ja resurssipuutteen vuoksi henkilöstö on tällä hetkellä kuormittunut. Tämä korostuu muun muassa tuomarien ja syyttäjien kohdalla.

– Juttumäärät ovat lisääntyneet ja tapaukset monimutkaistuneet, eikä töitä saada tehtyä niin sanotun normaalin työajan puitteissa, vaan töitä tehdään ylitöinä vapaa-ajalla.

– Tämä on erittäin huolestuttava tilanne niin työntekijöiden jaksavuuden ja hyvinvoinnin näkökulmasta kuin myös kansalaisten oikeusturvan toteutumisen kannalta, Laukkanen muistuttaa.

Selonteossa nostetaan keskeisenä ongelmana myös oikeusprosessien pituus ja oikeudenkäyntien kalleus. Oikeudenkäyntikulujen kasvaminen on ongelma erityisesti riita-asioissa, mikä vaatii jatkossa kunnon tarkastelua ja lisää toimia.

– Kansalaista kohtaava hometalokauppa on jo itsessään tragedia, saati sitten sen päälle tuleva pelko jopa satojentuhansista oikeudenkäyntikuluista tappion sattuessa.

– Asiat tulee voida saada oikeuden ratkaistavaksi ilman pelkoa henkilökohtaisen taloutensa romahtamisesta, sillä muutoin meillä ei toteudu perustuslainmukainen oikeus oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä.

Vastaavasti pitkät käsittelyajat ovat olleet meillä jo pitkään ongelma ja Suomea on niistä myös huomautettu. Korona pahensi tilannetta entisestään. Asioiden käsittely useamman vuoden viiveellä on selkeästi omiaan heikentämään kansalaisten luottamusta oikeusjärjestelmään.

Oikeudenkäyntikuluihin liittyen myös oikeusapujärjestelmä vaatii perusteellista uudistamista, jotta se mahdollistaisi isommalle osalle tukea kustannuksiin.

– Meillä on myös paljon inhimillisisä ongelmia yhteiskunnassa ja ilmiöitä, jotka heijastuvat oikeudenhoidon eri sektoreihin ja viranomaisten työhön.

Esimerkiksi kotitalouksien velkaantumisaste, maksuhäiriöisten henkilöiden ja ulosottovelallisten määrät ovat kasvaneet.

– Nykytilanne, muun muassa elinkustannus- ja asumiskustannusten nousu, ei lupaa parempaa muutosta näihin asioihin. Siksi on tärkeää, että velkaantumista pyritään ehkäisemään ja tarjoamaan apua velkakierteestä ulospääsemiseksi, Laukkanen totesi.

Vastaavasti rikollisuuden puolella on kasvavana ongelmana muun muassa nuorten jengirikollisuus, jonka kehityskulusta nähdään vakavia uutisia Ruotsista.

– Tähän kehityssuuntaan meidän on puututtava nyt ja selvitettävä jengiytymiseen altistavat tekijät.

Ylös