Lohjan seudun KD: Translain muutos hylättävä, sukupuolenvaihdos ei voi olla ilmoitusasia

9.12.2022 klo 13:01 Mielipiteet & Blogit Lukijalta

Eduskunta käsittelee parhaillaan esitystä translain uudistamiseksi. Hallituksen esityksen mukaan täysi-ikäinen ihminen voisi kokemuksensa perusteella ilmoittaa uuden sukupuolensa viranomaisille, eikä muutokseen enää tarvita lääketieteellistä tutkimusta tai diagnoosia. Lohjan seudun Kristillisdemokraattien mielestä sukupuoli ei voi olla lainsäädännössä vain kokemus- ja ilmoitusasia.

Suomen lainsäädäntö perustuu käsitykseen kahdesta sukupuolesta biologisena tosiasiana. Sukupuolen käsite muuttuisi esityksen myötä subjektiiviseksi sukupuolikokemukseksi. Kenenkään kokemuksia itsestään ei voi kiistää, mutta kokemusten aitoutta tai pysyvyyttä on vaikea arvioida, eikä niiden tunnistamiseen voida luoda selkeitä kriteereitä. Jos lainsäädännön perustana käytetään kokemuksia, katoaa päätöksiltä pohja.

Hallituksen linjaama käsitys pohjautuu biologisten tosiasioiden vastaisesti ajatukseen sukupuolen moninaisuudesta. Muutoksella on monia hyvin laaja-alaisia vaikutuksia, joita esityksen valmistelussa ja arvioinnissa ei ole kunnolla otettu huomioon. Se esimerkiksi vie pohjan tasa-arvotyöltä.

Lakiesityksessä kuvattua menettelyä juridisen sukupuolen muuttamisesta voidaan käyttää helposti myös väärin ja vilpillisesti ilman, että viranomaisilla on mahdollisuuksia puuttua asiaan. Huomioitavaa myös on, että henkilö voi vaihtaa sukupuoltaan jopa lyhyin väliajoin.

Sukupuolen vierautta kokevat ihmiset, erityisesti lapset ja nuoret, tarvitsevat tukea, apua ja hyväksyntää sellaisina ihmisinä kuin he ovat, mutta sen ei pidä tapahtua kieltämällä biologiaan pohjautuvaa luonnonjärjestystä. On myös tärkeää välttää tyttöihin ja poikiin, naisiin ja miehiin kohdistuvia stereotypioita ja tukea erilaisten persoonien moninaisuutta ja rikkautta sukupuolten häivyttämistä tai sukupuolenvaihdoksia edistävien linjausten sijaan.

Kristillisdemokraattien mielestä juridisen sukupuolen pitää edelleen perustua biologiseen sukupuoleen. Haluamme yhteiskuntaa, jossa on miehiä ja naisia, tyttöjä sekä poikia tasa-arvoisina ja ihanasti erilaisina. Vetoamme eri puolueiden kansanedustajiin, että heikosti valmisteltu ja lähtökohdaltaan kestämätön translain uudistus hylätään, KD:n Lohjan seudun vuosikokous toteaa kannanotossaan.

Ylös