100 vuotta täyttävää uskonnonvapauslakia juhlittiin seminaarilla eduskunnassa

26.1.2023 klo 17:05 Eduskunta Samuli Rissanen

Eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapausryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja ja puoluejohtaja Sari Essayah avasi eduskunnan kansalaisinfossa Uskonnonvapauslaki 100 vuotta-juhlaseminaarin.

Seminaari järjestettiin Suomen Ekumeenisen neuvoston, USKOT-foorumin ja Eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapausryhmän yhteistyönä.

Essayah muistutti, että uskonnonlukutaidon merkitys korostuu yhä monimutkaisemmassa ja konfliktialttiimmassa maailmassa. Saman aikaisesti uskonnonlukutaito on vähentynyt hälyttävästi meillä Suomessa.

– Sen sijaan, että yritämme häivyttää yhteiskunnastamme arvo- ja uskontodialogin, meidän tulee edistää sitä osana uskonnonvapautta sekä kulttuurihistoriallista perinnettä. Voidaankin todeta se tosiaasia, että yhteiskunnan kehitys, sanan- ja mielipiteen- sekä uskonnonvapaus kulkevat käsi kädessä, hän sanoo.

Jännitteet uskontojen ja elämänkatsomusten välillä ovat kasvaneet maailmanlaajuisesti. Monet tutkimukset ja raportit osoittavat, että mielipiteen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus on maailmassa nykyisin monin tavoin uhattu tai laiminlyöty.

Tällä hetkellä Essayahin luotsaaman eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapausryhmän tarkoituksena on Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 18. artiklan mukaisesti edistää mielipiteen-, omantunnon- ja uskonnonvapauden toteutumista niin kansainvälisesti kuin meillä Suomessakin.

Ryhmän toiminnan painopisteenä on työskennellä uskonsa vuoksi vainottujen puolesta kansainvälisesti ja pyrkiä tukemaan demokratiaa maissa, joissa totalitaarisuus voi muutoin saada lisävaltaa. Ryhmä pyrkii osaltaan edistämään uskonnonlukutaidon merkitystä osana suomalaista kulttuuriperintöä.

Juhlaseminaarin aluksi kuultiin valtiovallan tervehdys eduskunnan puhemies Matti Vanhaselta sekä näkökulmia uskonnanvapauslain historiasta, nykypäivästä sekä tulevaisuudesta.

Kommenttipuheenvuoroja kuultiin eri uskontojen edustajilta siitä, mitä on uskontojen yhdenvertainen kohtelu nykyajassa.

Seminaarissa pohdittiin myös, onko sekularismin lisääntyessä ja epävarmoissa maailmantilanteissa syytä yhteisesti puolustaa uskonnonvapautta ja, miten saataisiin innostavaa mallia muualta maailmalta uskonnon positiivisista vaikutuksista.

Tilaisuuden moderoijina toimivat toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio USKOT-foorumilta ja pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta.

Ylös