”Tämä peli on nyt vihellettävä poikki” – Lääkäri-kansanedustaja Sari Tanuksen mukaan translaki ei palvele ketään

26.1.2023 klo 14:55 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus paloi halusta olla tiistaina puhumassa translaista eduskunnan täysistunnossa, jos vain olisi saliin asti päässyt. Tanus toipuu parhaillaan aivotärähdyksestä kotonaan, mutta kertoo, mitä olisi halunnut sanoa asiasta.

– Harmittaa kaikin tavoin, kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus sanoo.

Hän paloi halusta puhua yhdestä lääketieteellistäkin kompetenssia kaipaavasta kysymyksestä, hallituksen esityksestä translaiksi. Edellisen viikon torstaina hän kuitenkin kaatui eduskunnan portaissa eikä kyennyt osallistumaan istuntoon aivotärähdysoireiden vuoksi.

Sen sijaan hän kuunteli istuntoa kotona. Keskustelun jälkeen hän sulki ruudun ja itki.

– Itkin niiden monien nuorten, erityisesti monien nuorten tyttöjen puolesta, joilla on ollut monenlaista elämässään ja jotka yhteiskunnan ja seksuaalipoliittisten järjestöjen ja monien päättäjienkin toitotuksen keskellä ovat tiukan vakuuttuneita siitä, että kaiken heidän pahoinvoinnin syynä on se, että ovat syntyneet väärään sukupuoleen.

– Minkä kaiken harhaanjohtamisen ja valheellisen informaation keskellä nämä nuoret joutuvat elämään,

– Minkä kaiken harhaanjohtamisen ja valheellisen informaation keskellä nämä nuoret joutuvat elämään, Tanus sanoo.

Hän kertoo nuorisopsykiatrian erikoislääkärien vahvistavan, että usein taustalla on normaalia murrosiän kipuilua tai muita, vielä diagnosoimattomia häiriötiloja, sairauksia ja elämänhistorian tapahtumia, jotka vaikuttavat tuntemuksiin.

– Itkin, kuinka monilla nuorilla apu jää saamatta, kuinka monet nuoret jäävät pahan olonsa vuoksi yksin, heitteille, jos lainsäätäjät avaavat automaattinapin, jota monet jo ”suurena voittona, saavutuksena” juhlivat.

Tiistaina käsittelyssä oli Tanuksen mukaan hallituksen esitys sukupuolen vahvistamisesta eli kyse ei ole pelkästään translaista. Kyse on kaikkia koskevasta, kenen tahansa oman ilmoituksen perusteella tehtävästä juridisen sukupuolen vaihtamisesta. Tämän jälkeen sukupuoli ei olisi enää biologinen ja lääketieteellinen, todennettavissa oleva tosiasia, vaan sukupuoli voisi olla omaan kokemukseen tai toiveeseen perustuva, omalla ilmoituksella vaihdettavissa oleva asia.

Tanus pohtii, kenen etua tässä ajetaan. Hän olisi tullut eduskuntaan puhumaan lasten ja nuorten, erityisesti tyttöjen ja nuorten naisten puolesta.

– Halusin puhua heidän puolesta, jotka toivovat sukupuolen vaihdosta, heidän puolesta, jotka kokevat voimakasta kehosysforiaa eli ahdistusta, ristiriitaa fyysisen kehonsa eli oman sukupuolensa ja sukupuoli-identtiteettikokemuksensa välillä. Halusin puhua transihmisiksi itsensä kokevien laadukkaiden, riittävän laaja-alaisten tutkimusten ja tarvittaessa oikea-aikaisten hoitojen ja tuen puolesta.

Tanuksen mukaan lakiesitys ei palvele eikä edistä mitään näistä. Se polkee ihmisoikeuksia, se polkee transihmisten perusihmisoikeuksia, tosiasioihin perustuvia, luotettavia yhteiskunnan juridisia kirjauksia ja avaa ovia monenlaisille väärinkäytöksille ja hämmennykselle.

– Aikuisten oikeasti tämä peli on vihellettävä poikki. Tämä paksuilla ideologisilla silmälaseilla ja putkinäollä valmisteltu esitys ei palvele ketään, kaikkein vähiten heitä, joilla on todellista, syystä tai toisesta johtuvaa voimakasta ristiriitaa oman sukupuoli-identiteettinsä ja fyysisen kehonsa, sukupuolensa välillä eli voimakasta kehodysforiaa.

Tanus muistuttaa, että sukupuoli on biologinen ja lääketieteellinen, syntymässä saatu ihmisen pysyvä ominaisuus. Valittavissa ja itsemäärättävissä on se, kuinka sukupuoltaan ilmaisee.

– On normaalia, että lapsena ja nuorena, murrosiässä tuntemukset, kokemukset, toiveet ja identiteetti vaihtelevat ja koetaan ristiriitaa.  On tärkeää, että nuoria kuullaan, tuetaan ja luodaan turvallinen kasvuympäristö, jossa voi ja saa koetella rajoja.

– 80-85 % sukupuolen vaihdostoiveista väistyy luonnostaan, kun ikää tulee lisää ja aikuistuu. Autismin kirjon lapsilla ja nuorilla voi olla vaikea hahmottaa kehoa ja hyväksyä murrosiän mukanaan tuomia muutoksia. On tärkeä saada nämä diagnoosit,  juurisyyt esiin. Samoin lapsuuden ja nuoruuden laiminlyönnit ja seksuaalinen hyväksikäyttö voivat olla ristiriitaisten tuntemusten, kehodysforian taustalla.

Hän mielestään on vastuutonta avata sellaisia ovia, jotka lisäävät nuorten hämmennystä, altistavat väärinkäytöksille, hyväksikäytölle ja altistavat merkittävien sairauksien diagnosoinnin, lapsuuden ja nuoruuden hyväksikäyttöjen ja laiminlyöntien piiloon jäännille.

Pakkosterilisaatiosta on toistamiseen puhuttu vaikka sellaista ei Tanuksen mukaan ole ollut. Hoidot ovat tuoneet steriliteetin.

– Transdiagnoosi on ja sen tulee jatkossakin olla niin sanottu poissulkudiagnoosi eli poissuljetaan muita mahdollisia ristiriitaa aiheuttavia sairauksia ja häiriöitä. Tämä on nuoren itsensä kannalta erittäin tärkeää. On hyvä muistaa, että aivot kehittyvät 25- vuotiaaksi, joillakin jopa 30- vuoden ikään asti. Sitä on hyvä ja tarpeen odottaa.

Ylös