– Suomen merialueita ei saa luovuttaa ulkomaisille tuulivoimayhtiöille vastikkeetta ja ilman kilpailutusta, Peter Östman vetoaa

23.2.2023 klo 14:26 Eduskunta Samuli Rissanen

– Valtion talousvyöhykkeen merialueita ei saa luovuttaa ulkomaisille tuulivoimayhtiöille vastikkeetta ja ilman kilpailutusta, Peter Östman vetoaa.

Yrityksiä kiinnostaa Suomessa talousvyöhykkeen merialueet siksi, että nykyisen lainsäädännön mukaan siellä rakennetusta tuulivoimasta ei peritä kiinteistöveroa. Teknologinen kehitys saattaa mahdollistaa kaupallisesti kannattavan merituulivoiman rakentamisen jo lähitulevaisuudessa, mutta lainsäädäntö ei ole pysynyt mukana kehityksessä.

Epäkohta olisi syytä korjata heti

– Tämä epäkohta olisi syytä korjata heti, kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja, kansanedustaja Peter Östman sanoo.

Esimerkiksi OX2-pörssiyhtiö on pyytänyt yksinoikeutta tiettyjen merialueiden tutkimiseen Pohjanlahdella vetoamalla siihen, että se nopeuttaisi heidän hankkeensa etenemistä. Alueet sijaitsevat Suomen talousvyöhykkeellä eli merialueilla, joissa toimitaan ainoastaan valtion luvalla.

–  Pitäisi olla neutraali sen suhteen, mitkä tahot ja millä ehdoilla operoivat Suomen talousvyöhykkeen merialueilla, toteaa Östman.

Kyseisistä alueista on kiinnostunut useat eri yhtiöt, eikä hallitus tai Fingrid valtiollisena toimijana voi lähteä suosimaan tiettyä yhtiötä. Kyse on Östmanin mukaan Suomen kansallisomaisuudesta, jota ei saa myydä ilmaiseksi ulkomaille eikä ilman neuvotteluja tai kilpailutusta.

–  Merialueiden luovuttamiseksi ulkomaisen yhtiön käyttöön tulisi luoda selkeä ja ennakoitava neuvottelu- ja kilpailutusprosessi. Näitä päätöksiä ei tule tehdä hätiköidysti.

Hän nostaan esimerkiksi Norjan tavan hyödyntää omia öljyvarjoaan, jossa öljyn pumppaaminen pääosin tapahtuu markkinaehtoisesti. Norjassa on käytössä öljyteollisuudessa vero, josta olisi aiheellista ottaa mallia myös Suomessa.

Ylös