”Perusarvot, perhe, toimeentulo, isänmaa ja yrittäjyys” – YLE:n vaalitentissä Sari Essayah kertoi KD:n tarjoavan suunnanmuutosta Suomeen

23.3.2023 klo 14:34 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kertoo YLE:n vaalitentissä, että Kristillisdemokraatit on valmis hallitukseen, joka ottaa vastuuta taloudesta ja kääntää Suomen suunnan.

– Mitkään rahat eivät riitä, jos ennaltaehkäisyyn ja yhteisöllisyyteen ei panosteta. Vastuu toisesta on yhteinen asia, jota ei voi kulki julkiselle vallalle ulkoistaa, Essayah totesi.

Hän muistutti kristillisdemokraattien lähimmäisyyttä korostavaa yhteiskuntanäkemystä: Turvallisuus kasvaa perheessä, siksi lapsiperheet tarvitsevat tukea. Ikäihmiset ja omaishoitajat tarvitsevat riittävästi apua ja yksinelävät elämäntilanteensa huomioimista.

Seuraavan hallituksen listalla on koulu-uudistus, jossa myös himmennyttä Pisa-menestystä halutaan ryhtyä palauttamaan.

– Kouluissa on perusasiat pistettävä kuntoon ja annettava lapsille kasvurauha ja arvokasvatusta. Joten suvivirsi soikoon myös jatkossa, Essayah kertoi alkupuheenvuorossaan.

Nykyiset kriisit ovat osoittaneet, että Suomi on pidettävä omissa käsissä. Essayahin mukaan ei ole mitään järkeä ajaa alas kotimaista ruoantuotantoa ja energiaa ja suostua järjettömiin EU-säännöksiin, jotka puuttuisivat suomalaiseen luontoon sekä maa- ja metsätalouteen.

Kristillisdemokraatit haluaa olla suoraselkäisesti kaikkien suomalaisten asialla.

Essayah muistutti, että kristillisdemokraatit haluaa olla suoraselkäisesti kaikkien suomalaisten asialla.

– Emme halua vieraiden ideologioiden vietäväksi, vaan me luotamme perusarvoihin ja asioihin, oman perheen hyvinvointiin ja toimeentuloon sekä isänmaan asiaan ja yritteliäisyyteen.

Tällä hetkellä KD on ainut puolue, joka on esittänyt soteen oman korjaussarjansa. Kahtena edellisenä vuonna KD vaati vaihtoehtobudjetissaan puoli miljardia lisää terveydenhoitoon, jotta  hyvinvointialueet pystyttäisiin saamaan hyvin liikkeelle. Mikään muu oppositiopuolue ei lisärahoitusta esittänyt ja hallituskin heräsi aivan viime metreillä ja sisällytti viimeisessä lisäbudjetissaan täsmälleen saman rahan soteen.

Julkista taloutta kristillisdemokraatit tasapainottaisivat oman ohjelmansa mukaisesti kahden seuraavan vaalikauden aikana. Verokiristykset koskisivat erityisesti haittaveroja ja ay-liikkeen jäsenmaksujen verovapauden puolittamista.

Lisärahoitusta tulisi soten lisäksi kriisissä olevalle maataloudelle ja lapsiperheille.

Kristillisdemokraatit ovat välttäneet esittämästä kynnyskysymyksiä tai toivomuksia hallituskumppaneista ennen vaaleja. Sari Essayah kertoo toivovansa sellaista hallitusta, joka uskaltaa lähteä uudistamaan Suomea ja kristillisdemokraatit on mielellään mukana sellaisessa hallituksessa, joka ottaa vastuuta taloudesta ja haluaa laittaa sen kuntoon.

– Viime kädessä vastuullisesti ja hyvin hoidettu julkinen talous on pienituloisen ja heikommassa asemassa olevan paras turva, hän toteaa.

Vaikka ihannekumppania hallitukseen ei nimetäkään, Essayah toteaa, että vasemmistossa suhtaudutaan edelleen leväperäisesti talouden tilanteeseen ja ajatellaan, että kaikki ongelmat hoituvat kasvulla.

– Tarvitaan kaikkia kolmea keinoa eli tarvitaan myöskin menosopeutuksia eli leikkauksia ja on uskallettava tehdä veronkorotuksia.

Varsinaisia kynnyskysymyksiä KD ei ole asettanut, mutta Essayah myöntää, että kotihoidontuki, jota Sdp ja kokoomus haluaisivat lyhentää, on puolueelle tärkeä.

– Kotihoidon tuki on tärkeä, koska haluamme tarjota perheille mahdollisimman paljon omaa valinnanvapautta.

 

Ylös