”Lapsilta ja lapsiperheiltä ei saa leikata” – KD Naiset vaatii hallitusohjelmaan lapsiperheköyhyyteen puuttumista

5.4.2023 klo 09:58 Politiikka Samuli Rissanen

KD Naiset haluaa muistuttaa hallitusohjelmakirjauksia tehtäessä, ettei lapsilta ja lapsiperheiltä saa leikata.

Vähätuloisten lapsiperheiden lapset ovat erityisen haavoittuvassa tilanteessa. Näissä perheissä asuu Suomessa noin 122 000 lasta, KD Naisten puheenjohtaja Sari Kumin muistuttaa.

– Tiedämme, että lapsuudessa koetulla köyhyydellä voi olla hyvin pitkäaikaisia vaikutuksia. Meidän on torjuttava lapsiperheköyhyyttä kaikin mahdollisin keinoin, hän sanoo.

Lapsilisiin on tehtävä pikaisesti indeksi -ja tasokorotukset

Tilanteen ratkaisemiseksi tulee ymmärtää ilmiön taustalla olevat moninaiset syyt ja niiden aiheuttamat seuraukset. Selitykset ilmiön syille vaikuttavat poliittiseen päätöksentekoon ja niistä riippuu, minkälaisia ratkaisuja köyhyydelle ehdotetaan.

KD Naisten mielestä yksi lapsiperheköyhyyden ratkaisu on sosiaalietuusjärjestelmän selkeyttäminen. Arjen menot ovat perheissä kasvaneet. Lasten harrastukset, ruoka, korkeat asumiskulut ja liikkuminen aiheuttavat taloudellista rasitetta etenkin vähätuloisille perheille.

– Siksi lapsilisiin on tehtävä pikaisesti indeksi -ja tasokorotukset. Avainasemassa on myös vanhempien työllisyyden lisääminen ja tasavertaiset koulutusmahdollisuudet kaikille lapsille ja nuorille. Ne voivat vähentää köyhyyden ylisukupolvisuutta.

Lasten hyvinvointia erityisesti vähävaraisissa perheissä lisää ilmainen harrastustoiminta, jota pitää lisätä ns Suomen harrastamisen mallin kautta.

– Näillä evästyksillä KD Naiset haluaa vaikuttaa tuleviin hallitustavoitteisiin, Kumin kertoo.

 

Ylös