Keski-Suomen kristillisdemokraatit vetoavat liikenneyhteyksien ja omaishoidon puolesta

9.5.2023 klo 09:44 Politiikka KD Lehti

Äänekoskella kokoontuneet Keski-Suomen Kristillisdemokraatit vetoavat tulevaan hallitukseen maakunnan liikenneyhteyksien ja toisaalta omaishoitajien tilanteen parantamiseksi.

Keski-Suomen Kristillisdemokraatit korostaa liikenneyhteyksien merkitystä Keski-Suomen saavutettavuuden kannalta. Hallitusneuvotteluissa tulisi löytää keinot sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti merkittävän 4-tien parantamiseksi Vaajakosken kohdalta ja Vehniältä Äänekoskelle.

– Pitkälle jo suunnitellun ohitustien toteuttaminen Vaajakoskella parantaisi olennaisesti liikenteen sujuvuutta tällä keskeisellä kohdalla ja moottoritien jatkaminen Äänekoskelle asti olisi tärkeä jatke nykytilanteelle, piiri esittää kannanotossaan.

Tämän ohella Kristillisdemokraatit pitää saavutettavuuden parantamisen kannalta tärkeänä kaksoisraiteen rakentamista Jyväskylän ja Tampereen välille. Sujuvammat yhteydet olisivat myös ilmasto- ja ympäristöteko.

Sekä 4-tien että raiteiden parannukset nopeuttaisivat yhteyksiä niin henkilö- kuin tavaraliikenteen kannalta ja parantaisivat teollisuuden logistiikkaa.

Omaishoidon tukea tulisi korottaa ja saada se vihdoin verovapaaksi.

Myös omaishoidon tilanteessa on vielä parannettavaa.

Keski-Suomen kristillisdemokraattien mielestä väestörakenteen muutoksen myötä omaishoitajien ja omaishoidattavien asemaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Muistisairaiden henkilöiden sekä heidän hoitajinaan toimivien puolisoiden tai muiden läheisten osallisuuden ja elämänlaadun tukeminen ennaltaehkäisevien palveluiden avulla vähentää kalliimpien sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta.

– Omaishoitajista merkittävä osa on työikäisiä, minkä vuoksi omaishoitajuuden ja työssä käymisen yhdistäminen tulee tehdä entistä helpommaksi. Omaishoidon tukea tulisi korottaa ja saada se vihdoin verovapaaksi.

Omaishoidettaville tulee tarjota entistä paremmin perhehoitopalveluja, mikä edistää osallisuutta ja turvallisuudentunnetta. Erityislasten tilapäishoitopaikkoja olisi syytä pystyä tarjoamaan joustavasti perheen tilanne huomioon ottaen, jolloin muu perhe viettää vapaata. Muistisairaiden omaishoitajien sekä omaishoidettavien kannalta olisi erityisen tärkeää, että heillä olisi joustavasti ja tarpeen mukaan käytettävissä oma nimetty muistihoitaja.

– Omaishoitajille tulee järjestää ilmaiset säännölliset terveystarkastukset ja mahdollisuus virkistäytymiseen ja vertaistukeen, Keski-Suomen Kristillisdemokraatit vetoaa sekä tulevaan hallitukseen että hyvinvointialueeseen näiden seikkojen huomioon ottamiseksi päätöksenteossa.

Ylös