– Hallitusohjelmassa kuuluu järjen ääni ja näkyy KD:n sormenjälki, Sari Essayah vakuuttaa

16.6.2023 klo 17:44 Politiikka Samuli Rissanen

Rakennamme Suomea, jossa halutaan perheellistyä, jossa kannattaa yrittää ja tehdä työtä, ja jossa jokaisesta pidetään huolta silloin, kun omat siivet eivät kanna, KD:n puheenjohtaja Sari Essayah sanoi Säätytalolla hallitusohjelman julkistamistilaisuudessa.

Essayah sanoi, että Orpon hallituksen tavoitteena on lapsimyönteinen yhteiskunta. Kristillisdemokraateille tärkeitä asioita, kuten lapsilisiä eikä kotihoidontukea leikata.

Päinvastoin: Lapsiperheiden toimeentuloa parannetaan nostamalla lapsilisää alle kolmevuotiaiden lasten perheissä sekä monilapsisissa perheissä, lisäämällä lapsilisien yksinhuoltajakorotusta, korottamalla yksityisen hoidon tuen hoitorahaa sekä kehittämällä opiskelijoiden huoltajakorotusta.

Lisäksi hallitus ottaa käyttöön lapsikohtaisen korotuksen työtulovähennykseen, jonka Kristillisdemokraatit sai aikaan Kataisen hallituksessa, mutta jonka Sipilän hallitus poisti.

Talous voidaan saada nousuun vain työllisyyttä, yrittäjyyttä ja elinvoimaa lisäämällä, Essayah muistuttaa. Siksi hallitusohjelmassa on vahva painotus yrittäjyyteen ja pk-yrityksiin. Yritysten verotus ei kiristy.

– Tavoitteena on, että aina kannattaa ottaa vastaan ja tehdä työtä. Työn verotus alenee, painottuen pieni- ja keskituloisiin sekä lapsiperheisiin.

Hallitus aikoo Essayahin mukaan myös yksinkertaistaa sokkeloista sosiaaliturvalabyrinttiä yhden tuen mallilla. Jatkossa kukaan ei eksy monien eri tukien sokkeloon, hän lupaa.

– Vaikka joudumme tekemään kipeitäkin päätöksiä talouden tasapainottamiseksi, olemme etsineet keinoja, joilla kaikkein heikoimmassa asemassa olevat suojataan säästötoimenpiteiltä. Esimerkiksi julkisen perusterveydenhuollon toimivuus on tärkeintä juuri kaikkein heikoimmassa asemassa oleville.

– Siksi teemme työtä, jotta aivan jokainen pääsee tarvittaessa lääkäriin ja terveyserot kapenevat. Hallitus vakinaistaa ruoka-aputoiminnan rahoituksen, jota Lex Laukkaseksikin kutsutaan, Essayah muistuttaa entisen kansanedustajan, Antero Laukkasen tekemästä työstä.

– Laitamme Suomea kuntoon rohkeilla päätöksillä, ja teemme sen vastuullisesti.

Myös keliakiakorvaus palautetaan alaikäisiä ja alemman tulotason aikuisia painottaen.

Essayah korostaa, että hallitus on myös valmis tekemään hyvää aluepolitiikkaa.

– Torjumme alueiden ja ihmisryhmien jakautumista ja eriarvoistumista pitämällä koko maan mukana. Metropolialue, seutukunnat ja maaseutu tukevat toisiaan, eikä vastakkainasettelulle ole tarvetta.

Hallitusohjelma tunnustaa Essayahin mukaan kuntien erilaisuuden ja erilaiset haasteet. Erilaisia keinoja tarvitaan eri alueilla, koska haasteetkin ovat erilaisia. Tulevaisuudessa pystytään huomioimaan alueelliset erityispiirteet nykyistä paremmin, kun nyt tunnistetaan tämä erilaisuus myös lainsäädännössä.

– Jotta Suomi-neito voi hyvin, jokaisen sen alueen on voitava hyvin. Kuljetuksen ja liikkumisen kustannuksia lasketaan, investointiympäristöä parannetaan ja teitä laitetaan kuntoon massiivisella paketilla, jotta koko maa pysyy mukana.

Paketilla toteutetaan muun muassa valtatien 5 parannus välillä Leppävirta-Kuopio sekä valtatien 4 kehittämistä Keski-Suomen alueella. Itä- ja Pohjois-Suomen merkitys muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa huomioidaan.

Kristillisdemokraatit saa hallitukseen sekä maa-ja metsätalousministerin salkun neljäksi vuodeksi että liikunta, -urheilu ja nuorisoministerin salkun kahdeksi vuodeksi. Essyah muistuttaakin, että maatalous ei ole vain elinkeino vaan elinehto.

– Hallitus on sitoutunut turvaamaan ruokaa tuottavan maatalouden toimintaedellytykset ja ryhtyy toimiin elintarvikeketjun epätasaisen taakanjaon korjaamiseksi. Suomalainen puhdas ruoka on vientivaltti.

Hallitus tarttuu myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ongelmiin. KD painottaa oppimisen tuen vahvistamista ja kohtuullisia ryhmäkokoja. Kauan lainsäädännössä epäoikeudenmukaisuutena roikkunut yksityisten koulujen kotikuntakorvaus laitetaan vihdoin kuntoon.

Ammatillisessa koulutuksessa lisätään lähiopetuksen määrää. Kansanopistot täydentävät arvokkaalla työllään koulutustarjontaa, ja on hyvä, että kansanopistojen tarjoamaa opistovuosikoulutus kaksinkertaistuu.

– Tunnistamme myös nuorten pahoinvoinnin ja mielenterveyden haasteet. Mielenterveyspalveluihin panostetaan ja toteutetaan nuorten terapiatakuu.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah, perussuomalaisten Riikka Purra, kokoomuksen Petteri Orpo sekä RKP:n Anna-Maja Henriksson Säätytalolla 16.6. (Kuva: Samuli Rissanen)

Kristillisdemokraatit korostaa kolmannen sektorin, seurakuntien ja järjestökentän ääntä osana aktiivista yhteiskuntaa. Myös kehitysyhteistyössä on jatkossa vahvempi painotus kotimaisten kansalaisjärjestöjen työhön.

Kävelyn EM- ja MM-kultamitalisti muistuttaa myös, että liikunta on lääke ja avain hyvinvointiin. Liikkumattomuus uhkaa niin kansalaisten hyvinvointia kuin valtiontalouden tasapainoa. Tämän haasteen taklaamiseen tähdätään poikkihallinnollisella liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn ohjelmalla ja kunnon resursseilla. Ohjelma sisältää lukuisia toimenpiteitä, joilla liikunnallistaminen ulotetaan vauvasta vaariin.

Hallitustaipaleen askelmerkit sujuvat Kristillisdemokraattien osalta siten, että sekä puoluehallitus että -valtuusto kokoontuvat huomenna ja päättävät hallitukseen osallistumisesta.

Essayah vakuuttaa, että hallitusohjelmassa kuuluu järjen ääni ja näkyy KD:n sormenjälki.

– Laitamme Suomea kuntoon rohkeilla päätöksillä, ja teemme sen vastuullisesti. Huolehdimme heikoimmista, kannustamme toimeliaisuuteen ja rakennamme mahdollisuuksien yhteiskuntaa. Kaikissa oloissa huolehdimme huoltovarmuudesta, maanpuolustuksesta, sisäisestä turvallisuudesta ja koulutuksesta. Ennen kaikkea huolehdimme isänmaan tulevaisuudesta.

Ylös