Tällainen on maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin esikunta

18.8.2023 klo 11:31 Politiikka Samuli Rissanen

KD-Lehti pääsi tutustumaan maa- ja metsätalousministeriöön ja ministeri Sari Essayahin esikuntaan. Sieltä löytyy kokenutta kaartia, joka palveli jo sisäministeri Päivi Räsäsen esikunnassa.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah nimettiin heinäkuun alussa maa- ja metsätalousministeriksi. Ministerin esikuntaan kuuluu erityisavustajia sekä valtiosihteeri, joksi nimettiin esikunnan nimityskierroksessa ensimmäisten joukossa MTK:n elinvoimajohtaja Päivi Nerg. Hänellä on 13 vuoden kokemus valtioneuvostossa työskentelystä. Nerg toimi valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä vuosina 2018–2022 sekä sisäministeriön kansliapäällikkönä 2012-2017. Tätä ennen Nerg teki uraa yliopistomaailmassa.

– Tunnen valtioneuvoston kuin omat taskuni, hän kertoi KD-Lehdelle kesäkuun lopulla.

Elokuun puolivälissä ministerin esikunta on täydentynyt useammalla henkilöllä. Essayah otti tiimiinsä erityisavustajikseen ensivaiheessa Marjo Loposen ja Iina Mattilan. Tämän jälkeen mukaan ovat tulleet niin ikään KD:n eduskuntaryhmän kansliassa aiemmin palvelleet Tapio Luoma-aho sekä Sonja Falk, jolla on pitkä työura paitsi kristillisdemokraateissa, myös Lastensuojelun Keskusliitossa Lapsi- ja perhepolitiikan erityisasiantuntijana.

Falk palveli jo sisäministeriössä Päivi Räsäsen esikunnassa erityisavustajana.

Sisäministeri Päivi Räsäsen kaudella sisäministeriössä valtiosihteerinä työskennellyt sastamalainen Marjo Anttoora aloitti niin ikään elokuussa Sari Essayahin erityisavustajana.

Paluu Helsinkiin. Marjo Anttoora palasi kristillisdemokraattien työyhteyteen elokuussa, kun hänet nimettiin Sari Essayahin erityisavustajaksi maa- ja metsätalousministeriössä. Hän on aiemmin toiminut sisäministeriössä valtiosihteerinä Päivi Räsäsen ministerikaudella 2011-2015. (Kuva: Samuli Rissanen)

Essayahin esikunnan seurantavastuut on jo ehditty jakaa. Erityisavustaja Marjo Loponen kertoo, että kaikissa ministerityöryhmissä ministeri on ensisijainen osallistuja.

Erityisavustajien kohdalla puhutaan siis ministerityöryhmän seurantavastuusta. Loponen puhuu ”ministerin tuuraamisesta.”

– Sijaistamme ministeriä silloin, kun hän ei itse pääse paikalle. Koska puolueella on tällä hetkellä vain yksi ministeri, niin hän ei millään voi osallistua kaikkeen.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla on useita vastuualueita ja ministeriön hallinnonalat ja vastuut ovat poikkihallinnollisia eli yhteistä pintaa on lähestulkoon kaikkien muidenkin ministeriöiden kesken.

Valtiosihteeri Päivi Nergin vastuulla ovat ulkoministeriön, puolustusministeriön sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan (TP-UTVA) alaan kuuluvat asiat.

Hän vastaa ministeriössä poikkihallinnollisista, usemman ministeriön alaan kuuluvista asioista.

Nergin vastuulla on yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmä sekä ministeriön yleiskoordinaatio, hallinto- ja kehittämistoimiala, talous, suunnitteluyksiköt sekä virkanimitykset.

Ministerin erityisavustaja Marjo Loposen vastuualaan kuuluvat valtiovarainministeriössä ministeri Riikka Purralle kuuluvat asiat sekä työ- ja elinkeinoministeriössä ministeri Satoselle ja Rydmanille kuuluvat asiat.

Lisäksi talouspoliittinen ministerivaliokunta, valtioneuvoston kansliaan ja EU-ministerivaliokuntaan kuuluvat asiat.

Loposen erityisvastuulla on myös työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmä, maa- ja metsätalousminsiteriön viestintä, maaseudun kehittämisyksikkö sekä tieto- ja tutkimustoimiala.

Erityisavustaja Iina Mattila koordinoi ministeriön EU- ja kansainvälisia asioita. Samoin hänen vastuullaan on opetusministeriö ja lasten, nuorten ja perheiden ministerityöryhmä sekä
liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn ministerityöryhmä

Erityisavustaja Sonja Falk seuraa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa ja valtiovarainministeriössä kunta- ja alueministeri Ikoselle kuuluvat asiat.

Hänen vastuualallaan on kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministerityöryhmän asiat

Maa- ja metsätalousminsteriössä hänen vastuullaan on elinkeinokalatalousyksikkö, luonnonvara- ja vesitalousyksikkö sekä erätalousyksikkö.

Erityisavustaja Marjo Anttoora seuraa sisäministeriöstä ja oikeusministeriötä sekä työ- ja elinkeinoministeriössä kotoutumiseen liittyviä asioita.

Aiemmin Anttoora on toiminut sisäministeriössä valtiosihteerinä Päivi Räsäsen ministerikaudella. Hän seuraa myös sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmää.

Maa- ja metsätalousministeriössä Anttooran vastuulla on elintarviketurvallisuusyksikkö, eläin- ja kasvinterveyden yksikkö sekä oikeudelliset asiat.

Erityisavustaja Tapio Luoma-ahon vastuualueisiin kuuluu ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriössä ministeri Kai Mykkäselle kuuluvat asiat.

Hän seuraa puhtaan energian, ympäristön ja huoltovarmuuden ministerityöryhmää sekä maa- ja metsätalousministeriössä metsä- ja biotalousyksikköä.

Ylös