”Vasemmisto-oppositiolla on kirkkaasti väärä tilannekuva” – KD:n Peter Östman antaa täyden laidallisen takaisin hallitusta kritisoineille

22.8.2023 klo 15:33 Politiikka Samuli Rissanen

Peter Östman vastasi hallitusta koskevaan kritiikkiin KD:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Tampereella.

Hallituksen alkutaival on ollut karikkoinen ja kritiikin sävyttämä, mutta kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa vallitsi luottamus hallituksen politiikkaa ja toimintaa kohtaan.

KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman antoi täyden laidallisen takaisin: Vasemmisto-opposion rajun kritiikin takaa paistaa hänen mukaansa ”kirkkaasti väärä tilannekuva”.

– Ehkä kyse on tosiasioiden kieltämisestä. Nykyinen hallituskoalitio tunnustaa yhteen ääneen, ei ole oikein ajaa julkista talotta karille, jättää velkoja ja ongelmia nuorempien, pienten ikäluokkien harteille.

Östmanin mukaan Suomen talous ei ole katastrofissa, mutta hitaassa näivttymisessä. Sen perimmäinen syy on vuosia jatkunut heikko väestökehitys ja kansantalouden kuntoon nähden ylimitoitettu julkinen sektori.

Suomen talouskasvua hidastaa hänen mukaansa vaikea työvoimapula, joka uhkaa jo palveluiden järjestämistä.

– Käsipareja ei yksinkertaisesti ole. Samaan aikaan meillä on laaja-alainen rakenteellinen työttömyys. Avoimiin työpaikkoihin ei ole tunkua, sen sijaan vaikkapa toimeentulotuen varassa on puolet enemmän ihmisiä verrattuna Ruotsiin.

Östman vertaa Suomen talouskehitystä muihin Pohjoismaihin, erityisesti Ruotsiin.

– Suomi on erkaantunut todella kauas muista Pohjoismaista, siitä viiteryhmästä, johon kovin mielellämme itseämme vertaamme. Tätä perusongelmaa hallitus on tarttunut korjaamaan.

Östman muistuttaa, että työmarkkinauudistuksissa hallitus on valinnut rohkean linjan. Hallitus keventää maltilisesti työn verotusta ja aivan KD:n linjan mukaisesti veronkevennykset suunnataan pieni- ja keskituloisille.

Myöskään yritysten verotus ei kiristy. Kuusikymmentäviisi vuotta täyttäneille tulee merkittävä työllistymistä tukeva veroporkkana työtulovähennyksen muodossa. Samoin kotimaisen omistajuuden edellytykset paranevat: osakesäästöstötlin yläraja nousee sataan tuhanteen euroon, Östman kehuu.

– Kristillisdemokraattien tilannekuva on jo pitkään ollut sellainen, että kansallisesta puolustuksesta, ruokaturvasta, huoltovarmuudesta ja omavaraisuudesta ei ole varaa lipsua. Tämä näkyi vahvasti linjassamme myös hallitusneuvotteluissa, hän sanoo.

Östman kertasi, että KD puolusti neuvotteluissa lapsiperheiden asemaa. Hallitus ei leikkaa lapsilisiä, eikä kotihoidon tukea. Myöskään päivähoitomaksuja ei koroteta. Alle 3-vuotiaiden lasten osalta lapsilisää jopa korotetaan noin 26 eurolla sekä neljännestä ja viidennestä lapsesta noin 10 eurolla.

– Saimme myös neuvoteltua ansiotuloverotukseen uuden lapsikohtaisen työtulovähennyksen, joka on suuruudeltaan 50 euroa jokaisesta huollettavasta lapsesta.

Hallitus alkaa purkaa työttömyysturvaetuuksien suurimpia kannustinloukkuja, sosiaaliturvasta tulee nykyistä yksinkertaisempi ja työnteosta nykyistä kannattavampi.

– Joitain etuuksia, kuten ansiosidonnaista työttömyysturvaa, joka on ennen kaikkea keskiluokan etuus, porrastetaan, Östman kertoi.

Sotu-uudistuksessa tavoitteena on yksi yleistuki, joka vähenee työtulojen noustessa mahdollisimman lineaarisesti, jolloin työstä käteen jäävä tulo on helpommin ennakoitavaa ja työnteko kannattaa nykyistä paremmin.

– Tämä toteutuessaan helpottaa monen työttömän elämää nykyisessä tukiviidakossa, Östman luottaa.

Ylös